EMDAS Muita

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības tiesību aktos¹ noteikto izmaiņu ieviešanu saistībā ar Elektroniskā transporta dokumenta (ETD) un Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (PUD) elektronisku iesniegšanu muitā, aicinām uzņēmējus laikus uzsākt savu sistēmu pielāgošanu.

Regulās veiktie grozījumi paredz izmaiņas  ETD un PUD datu elementos – ir mainīti to formāti, sadalījums, nosaukumi, pievienoti jauni datu elementi, izmaiņas ir arī meklēšanas formās un XSD shēmās.  Pašlaik turpinās Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Manifestu un pagaidu uzglabāšanas funkcionalitātes (MAN/PU) moduļu pielāgošana aktuālajām prasībām, kas atbilst EUCDMS 6.0. versijai.

Plānots, ka jauninātā funkcionalitāte produkcijas vidē tiks ieviesta 2022.gada 15.februārī.

Izmaiņas EMDAS MAN/PU funkcionalitātē skar gan programmisko saskarni, gan datu ievadi aplikācijā. Aicinām komersantus, kuri vēlas izmantot programmisko saskarni ETD un PUD elektroniskai iesniegšanai muitā, un informācijas sistēmu izstrādātājus laikus iepazīties ar gaidāmajām izmaiņām sistēmā un veikt savu informācijas sistēmu pielāgošanu.

Atgādinām, ka 2021.gada 1.oktobrī VID Muitas pārvalde rīkoja tiešsaistes semināru uzņēmējiem, kurus skars jauninājumi, lai iepazīstinātu ar gaidāmajām izmaiņām. Semināra prezentācija pieejama šeit. 

Aktualizētā Programmiskās saskarnes lietotāja rokasgrāmata komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu ir pieejama VID mājaslapas sadaļā “Kā lietot EMDAS”.

Kontaktinformācija: eCustoms@vid.gov.lv