EMDAS Muita

2023.gada 1.martā stājas spēkā regulējums [1], kas nosaka, ka ievešanas kopsavilkuma deklarācijas par kravām gaisa pārvadājumos ir jāiesniedz Eiropas Komisijas Importa kontroles sistēmas 2 Kopīgajā komersanta saskarnē.

Detalizēti par Importa kontroles sistēmu 2 lūdzam skatīt šeit.

Kontaktinformācija: eCustoms@vid.gov.lv

[1] Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/2151 (2019. gada 13. decembris), ar ko izveido darba programmu par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu