Finanšu ministrija Jaunumi
VID ģenerāldirektore Baibas Šmites-Roķe, FM valsts sekretāre Baiba Bāne, RTU rektors Tālis Juhna

Finanšu ministrijas ziņa 06.06.2024.

Trešdien, 5. jūnijā, Finanšu ministrija (FM), Valsts ieņēmumu dienests (VID) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) noslēdza sadarbības līgumu par pētniecības aktivitātēm ēnu ekonomikas ierobežošanas un nodokļu politikas jomā. Noslēgtais sadarbības līgums paredz īstenot pētījuma projektu “Ēnu ekonomikas apmēra būvniecības nozarē novērtējums” un tā ietvaros tiks realizēts e-pārvaldības Inovāciju akadēmijas pētījuma pilotprojekts.

Pētījumā plānots padziļināti veikt būvniecības nozares un to raksturojošo datu izpēti. Aplēšot nedeklarēto nozares apgrozījumu, nedeklarēto uzņēmumu ienākuma nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa saistības, tiks veikts ēnu ekonomikas lieluma novērtējums būvniecības nozarē par 2020.-2022. gadu. Tāpat pētījumā tiks analizēta ēnu ekonomikas izplatība un apjoms dažādās būvkomersantu grupās. Projekta rezultātā paredzēts saņemt ēnu ekonomikas būvniecības jomā ietekmējošo faktoru novērtējumu un rekomendācijas ēnu ekonomikas samazināšanai.

Sistēmiski strādājot pie ēnu ekonomikas mazināšanas, ir svarīga mūsdienīgu analītikas rīku efektīva izmantošana, iesaistot mākslīgā intelekta, datu pārvaldības un modelēšanas iespējas. Projekta rezultāti sniegs vērtīgu atbalstu cīņā pret ēnu ekonomiku būvniecības nozarē, ļaujot identificēt konkrētas nodokļu nemaksāšanas risku izpausmes,” uzsver FM valsts sekretāre Baiba Bāne.

Pilnu ziņu skatīt Finanšu ministrijas mājaslapā: https://www.fm.gov.lv/lv/jaunums/nosledz-sadarbibas-ligumu-par-petniecibas-aktivitatem-enu-ekonomikas-ierobezosana