Projektu aktualitātes
EEA Grants un VID logo ansamblis
 
2022. gada 9. septembrī noslēdzās šī gada martā uzsāktais mācību cikls kontroles dienestu amatpersonām, kuras savus pienākumus veic robežšķērsošanas vietās uz Eiropas Savienības ārējās robežas.
Mācības tika organizētas, īstenojot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu “Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova””. Valsts ieņēmumu dienests (VID) sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) kā pasniedzējus piesaistīja starptautiski atzītus ekspertus, tā nodrošinot iespēju rīkot mācības Latvijas amatpersonām par vairākām nozīmīgām tēmām.

Martā visu trīs robežkontroles dienestu – VID Muitas pārvaldes, Valsts robežsardzes un Pārtikas un veterinārā dienesta – pārstāvji pilnveidoja savas prasmes, lai efektīvāk veiktu robežas šķērsotāju kontroli, ķermeņa valodas analīzi, atpazītu aizdomīgu uzvedību, kā arī sadarbotos ārkārtas situācijās uz robežas. Aprīlī tika rīkotas specializētās mācības VID Muitas pārvaldes kinologiem, lai iepazīstinātu ar jaunām, efektīvām muitas darba suņu apmācību metodēm.

Mācību cikls tika noslēgts septembrī ar zināšanu un prasmju paplašināšanu starpinstitūciju sadarbības stiprināšanas jomā. Šīs mācības vadīja eksperts līderības un krīzes vadības jomā Stefans Šarlo (Stéphane Charlot), un tajās piedalījās 47 pārstāvji no VID Muitas pārvaldes, Pārtikas un veterinārā dienesta un Valsts robežsardzes.

Sarežģītu ekonomisko noziegumu, kontrabandas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un citu noziedzīgu nodarījumu novēršana un apkarošana prasa visu uz ārējās robežas strādājošo kontroles dienestu saskaņotu rīcību, tāpēc mācībās īpaša uzmanība tika pievērsta komandas stiprināšanai, amatpersonu spējai rast radošus risinājumus, organizēt savu darba laiku, kontrolēt stresa līmeni, kā arī sadarbībai starp iestādēm un efektīvai informācijas apmaiņai.

Kopīgas mācības visu dienestu pārstāvjiem, kuri ikdienā veic savus pienākumus robežšķērsošanas vietās, stiprina sadarbību starp iestādēm un uzlabo komandas darbu, tādējādi sekmējot Eiropas Savienības ārējās robežas aizsardzību.

Šis ir viens no diviem VID īstenotajiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projektiem. Plašāka informācija par abiem projektiem pieejama VID tīmekļvietnē