Jaunumi Muita
Balts auto uzlādes brīdī

2024. gada 4. jūlijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēta Komisijas 2024. gada 3. jūlija Īstenošanas regula (ES) 2024/1866, ar ko nosaka pagaidu kompensācijas maksājumu tādu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes jaunu akumulatoru baterijas elektrotransportlīdzekļu importam, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai (turpmāk – Regula  (ES) 2024/1866).

Ar šo regulu noteikts pagaidu kompensācijas maksājums tādu jaunu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes akumulatoru baterijas elektrotransportlīdzekļu importam, kuri galvenokārt paredzēti deviņu vai mazāk cilvēku (ieskaitot autovadītāju) pārvadāšanai, izņemot Regulā (ES) Nr. 168/2013 noteiktās L6 un L7 kategorijas transportlīdzekļus un motociklus, un kurus darbina (neatkarīgi no iekustināto riteņu skaita) tikai ar vienu vai vairākiem elektromotoriem, ieskaitot tos, kas aprīkoti ar iekšdedzes nobraucamā attāluma palielinātāju (palīgspēkiekārtu), un kurus patlaban klasificē ar Kombinētās nomenklatūras (KN) kodu un Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) papildkodu  8703 80 10 10.

Regula (ES) 2024/1866 stājās spēkā 2024. gada 5. jūlijā (to piemēro četrus mēnešus, līdz stāsies spēkā galīgie pasākumi), un tā nosaka precei piemērot pagaidu kompensācijas maksājumu 37,6 % apmērā, atsevišķiem uzņēmumiem paredzot individuālas likmes, ja muitas dienestiem tiek uzrādīts derīgs komercrēķins ar Regulā (ES) 2024/1866 minēto apliecinājumu.

Aktuālo informāciju par precei piemērojamiem muitas maksājumiem var atrast Integrētajā tarifa vadības sistēmā (ITVS), sadaļā “Pasākumi” “Meklēšana”, ievadot preces kodu.