Projektu aktualitātes
EEA Grants un VID logo ansamblis

 

 

 

 

No 2022. gada 21. līdz 23. martam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes amatpersonas kopā ar kolēģiem no Valsts robežsardzes un Pārtikas un veterinārā dienesta piedalīsies specializētās mācībās par kontroles pasākumu veikšanu robežšķērsošanas vietās  uz Latvijas ārējās robežas.

VID Muitas pārvalde mācības organizē kopā ar projekta sadarbības partneri – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD), kas piesaistījusi pasaulē atzītus ekspertus no Starptautiskā drošības un ārkārtas situāciju vadības institūta (ISEMI, International Security and Emergency Management Institute).

VID Muitas pārvalde meklē inovatīvus un ilgtspējīgus risinājumus, nodrošinot   efektīvu sadarbības mehānismu ar citiem kontroles dienestiem. Robežkontroles dienestu kopīgas mācības ir viens no veidiem, kā stiprināt sadarbību. Sarežģītu ekonomisko noziegumu, korupcijas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un citu noziedzīgu nodarījumu novēršana un apkarošana pieprasa robežkontroles dienestu saskaņotu rīcību, kā arī mūsdienīgu un specifisku kompetenču apguvi.

Mācību mērķis ir pilnveidot dalībnieku prasmes, lai efektīvāk veiktu robežas šķērsotāju kontroli, ķermeņa valodas analīzi, atpazītu aizdomīgu uzvedību, kā arī sadarbotos ar citu robežkontroles dienestu pārstāvjiem ārkārtas situācijās uz robežas. Kopīgās mācības veicinās starpinstitucionālo sadarbību un koordināciju, tādējādi stiprinot robežkontroles dienestu  kapacitāti pārrobežu ekonomisko noziegumu apkarošanā uz Eiropas Savienības ārējās robežas.

Mācības norisināsies projekta “Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova”” ietvaros, kas tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas granta līdzfinansētajā programmā “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana”.

Šis ir viens no diviem VID īstenotajiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projektiem. Plašāka informācija par abiem projektiem pieejama VID tīmekļvietnē