Jaunumi
Kalkulatora stūris, pildspalva un dokumentu saspraude

Mikrosabiedrībām un mazajām sabiedrībām par mēnesi ir pagarināts gada pārskata iesniegšanas termiņš. Gada pārskats par 2022. gadu šīm sabiedrībām ir jāiesniedz VID ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) apstiprināšanas un ne vēlāk kā piecus  mēnešus (līdzšinējo četru mēnešu vietā) pēc pārskata gada beigām – tas ir, līdz 31.maijam, ja pārskata periods ir kalendārais gads.

Gada pārskati ir jāiesniedz elektroniski, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Dokumenti - No veidlapas – Dokumentu grupa “Gada pārskati”.

Mikrosabiedrība ir tāda maza sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no šīm trim kritēriju robežvērtībām:

  • 1) bilances kopsumma — 350 000 eiro;
  • 2) neto apgrozījums — 700 000 eiro;
  • 3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 10.

Maza sabiedrība ir tāda sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no šīm trim kritēriju robežvērtībām:

  • bilances kopsumma — 4 000 000 eiro;
  • neto apgrozījums — 8 000 000 eiro;
  • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 50.

Gada pārskata iesniegšanas termiņa izmaiņas nosaka 2023. gada 8. martā pieņemtais likums Grozījumi likumā “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums””, kurš stājās spēkā 2023. gada 22. martā un ir piemērojams, sākot ar 2022. pārskata gadu.

Savukārt vidējai sabiedrībai, lielai sabiedrībai un koncerna mātes sabiedrībai, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, gada pārskats par 2022. gadu ir jāsniedz tāpat kā līdz šim - ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) apstiprināšanas un ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām, t.i., līdz 2023.gada 31.jūlijam, ja  pārskata gads ir kalendārais gads.

Plašāka informācija par gada pārskatu iesniegšanu pieejama VID tīmekļvietnē sadaļā “Gada pārskati”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni +37167120000, kā arī uzdot savus jautājumus rakstveidā EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.