Jaunumi Tarifu kvotas

2022.gada 17.decembrī spēkā stājās Padomes 2022.gada 16.decembra Regula (ES) 2022/2474, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (turpmāk – Regula Nr.2022/2474).

Saskaņā ar Regulas Nr.2022/2474 1.panta 5) punktu tiek papildināts Padomes 2014.gada 31.jūlija Regulas Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 3. g pants, nosakot, ka no 2022.gada 17.decembra noteiktos importa aizliegumus nepiemēro noteikta daudzuma tērauda izstrādājumu ar ES Kombinētās nomenklatūras (KN) kodu 7224 90 importam:  

a) 147 007 tonnas laikposmā no 2022.gada 17.decembra līdz 2023.gada 31.decembrim;

b) 110 255 tonnas laikposmā no 2024.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 30.septembrim.

Nosakot preču daudzumus, ko atļauts importēt Savienībā no Krievijas, no 2022.gada 17.decembra līdz 2023.gada 31.decembrim ir atvērta apjoma kvota ar kārtas numuru un aprakstu:

  • 098253 (17.12.2022.-31.12.2023.) – 147 007 tonnas;
  • 098253 (01.01.2024.-30.09.2024.) – 110 255 tonnas.

Konkrētā kvota regulē preču apjomu, kuru atļauts ievest Savienībā, nevis muitas nodokļa atvieglojuma piemērošanu, un pēc kvotas izsmelšanas to imports ir aizliegts.

Importa apjoma kvotas pārvalda Eiropas Komisija un dalībvalstis saskaņā ar tarifu kvotu pārvaldības sistēmu, kura paredzēta Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 49.–54. pantā.

Līdz ar to, iesniedzot muitas deklarāciju, preces var tikt  izlaistas brīvā apgrozībā tikai pēc atbildes par kvotas piešķiršanu saņemšanas un piešķirtā kvotas daudzuma apjomā. Atbilde par pieprasītās kvotas piešķiršanu no Eiropas Komisijas tiek saņemta ne agrāk kā aiznākamajā darbdienā pēc deklarācijas pieņemšanas datuma. Gadījumā, ja apjoma kvota netiek piešķirta, preces iespējams novietot muitas noliktavā, vai arī jāveic to izvešana no Savienības teritorijas.

Papildus informējam, ka minētā importa apjoma kvota ir bloķēta līdz 2022.gada 31.decembrim. Tas nozīmē, ka importa apjoma kvotu var pieteikt, taču atbilde no Eiropas Komisijas tiks saņemta pēc atbloķēšanas, t.i. pirmā atbilde par importa apjoma kvotas 098253 piešķiršanu ir gaidāma 2023.gada 4.janvārī.

Informāciju par importa apjoma kvotām un pieejamiem atlikumiem pieejama:

  1. Integrētā tarifa vadības sistēmā (ITVS) https://itvs.vid.gov.lv, apakšsadaļā Kvotu pieteikumi, ievadot muitas deklarācijas numuru, vai Pasākumi, meklējot pēc preces koda un valsts un spiežot uz kvotas numuru;
  2. Eiropas Savienības QUOTA datubāzē, ievadot kvotas kārtas numuru; kvotas detalizētajā aprakstā pieejams arī lauks “Daudzums, kas gaida piešķiršanu”, kurā tiek iekļauti visi līdz plkst. 15.00 Eiropas Komisijas saņemtie un neapstrādātie kvotu pieprasījumi, kas gaida piešķiršanu.