Jaunumi Muita
Skats no gaisa uz kuģu konteineriem ostā

Informējam, ka Vjetnama no 2023. gada 1. janvāra  tiek izslēgta no vienpusējā tirdzniecības režīma – Vispārējās priekšrocību sistēmas (turpmāk – VPS) – saņēmējvalstu saraksta[1].

Precēm, kuru Vjetnamas izcelsme VPS ietvaros ir apliecināta ar REX paziņojumu par izcelsmi, atbilstošie ievedmuitas nodokļa VPS atvieglojumi (ar preferences kodu “200”) būs piemērojami, laižot tās brīvā apgrozībā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Papildus norādām, ka bez izmaiņām ir spēkā Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, kas paredz divpusējos ievedmuitas nodokļa atvieglojumus (ar preferences kodu “300”).  

Plašāka informācija pieejama sadaļas Nepreferenciāla / preferenciāla preču izcelsme | Valsts ieņēmumu dienests (vid.gov.lv)  izvēlnē “Par tirdzniecību ar Vjetnamu”.


[1] Komisijas 2020. gada 25. septembra Deleģētā regula (ES) 2021/114, ar ko attiecībā uz Armēniju un Vjetnamu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 978/2012 II un III pielikumu