Tarifu kvotas Jaunumi

2022. gada 20. oktobrī Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī (OV L 272/54) ir publicēts labojums Komisijas 2022. gada 23. jūnija Īstenošanas regulā (ES) 2022/978, ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/159, ar ko nosaka galīgo aizsardzības pasākumu konkrētu tērauda ražojumu importam, tajā skaitā no 2022. gada 1. jūlija palielinot tarifu kvotas Nr. 098621 un Nr. 098622 apjomu.

Tarifu kvota Nr. 098621 ar piemērošanas periodu no 2022. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim ir bloķēta līdz 2022. gada 23. novembrim, lai muitas administrācijām un ekonomiskajiem operatoriem ir laiks iesniegt savus pieteikumus.

Tas nozīmē, ka muitas deklarācijās, kas noformētas laika periodā no šī gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, deklarētajām precēm ar kodiem 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20, 7220 90 80 pēc preču laišanas brīvā apgrozībā var pieteikt tarifu kvotu Nr. 098621.

Tarifu kvota ir paredzēta citām valstīm (izņemot Korejas Republiku, Taivānu, Indiju, Dienvidāfriku, ASV, Turciju).

Labojums nosaka arī kvotas Nr. 098851, kas paredzēta Malaizijai, izslēgšanu.