Jaunumi Muita
Brīdinājuma zīme ""Muita/Customs"

2024. gada 1. jūlijā stāsies spēkā Padomes 2024. gada 30. maija Regula (ES) 2024/1652, ar ko groza I pielikumu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēta 10.06.2024., turpmāk – Regula (ES) 2024/1652). Ar šo regulu tiek noteikts palielināt muitas nodokļa likmes Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes vai no tām tieši vai netieši eksportētu graudaugu, eļļas augu sēklu un no tiem iegūtu produktu, kā arī biešu mīkstuma granulu un kaltētu zirņu importam. Muitas nodokļa likme atkarībā no produkta palielinās līdz EUR 95 par tonnu vai līdz muitas nodokļa “ad valorem” (t.i., procentuāls muitas nodoklis no preces muitas vērtības) 50% likmei.

Ar Regulu (ES) 2024/1652 noteiktās izmaiņas attieksies uz produktiem, kas klasificēti šādās Kombinētās nomenklatūras nodaļās:

  • 7. (Ēdami dārzeņi un atsevišķas saknes un bumbuļi);
  • 10. (Graudaugi);
  • 12. (Eļļas augu sēklas un eļļas augu augļi; dažādi graudi, sēklas un augļi; augi rūpnieciskām vajadzībām un ārstniecības augi; salmi un rupjā barība);
  • 14. (Augu materiāli pīšanai; augu valsts produkti, kas citur nav minēti un iekļauti);
  • 15. (Dzīvnieku un augu tauki un eļļas un to šķelšanās produkti; gatavi pārtikas tauki; dzīvnieku vai augu vaski);
  • 23. (Pārtikas rūpniecības atliekas un atkritumi; gatava lopbarība).

Šiem produktiem pašlaik ir piemērojams muitas nodoklis ar nulles likmi vai arī muitas nodokļa likme ir salīdzinoši zema.

Regulas (ES) 2024/1652 pielikums groza Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumu, kurš attiecīgi katru gadu tiek grozīts. 2024. gadā spēkā ir Komisijas 2023.gada 26.septembra Īstenošanas regula (ES) 2023/2364, ar ko groza I pielikumu Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulā (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu.

Savukārt, lai Krievijas Federācija un Baltkrievijas Republika negūtu labumus no Savienības tarifu kvotām ar vislielākās labvēlības režīma noteikumiem, tad Regulas 2024/1652 pielikumā norādītajiem produktiem, kuru izcelsme ir Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā vai kurus tieši vai netieši eksportē no minētajām valstīm, netiks piemērotas Savienības tarifu kvotas, kuru ietvaros Savienībā var importēt preces ar samazinātu vai nulles muitas nodokļa likmi.

Vēršam uzmanību, ka atsevišķus Regulas (ES) 2024/1652 pielikumā minētos produktus, kuriem tiek palielināta muitas nodokļa likme, saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 5. marta noteikumiem Nr. 158 “Noteikumi par ievešanai (importēšanai) Latvijā aizliegtiem lauksaimniecības un lopbarības produktiem” Latvijā  ir aizliegts ievest (importēt).