Muita Jaunumi
Ilustratīvs attēls


Elektroniskā muitas vide Eiropas Savienībā ir izveidota un darbojas jau daudzus gadus. Turpinot paaugstināt digitalizācijas līmeni, Eiropas Savienība, tai skaitā Latvijas muita, virzās uz bezpapīra vidi muitā.

Savienības Muitas kodeksa¹ 6.pants paredz, ka visa informācijas apmaiņa starp muitu un uzņēmējiem tiek veikta, izmantojot elektroniskas datu apstrādes metodes. Līdz ar to tiesību akti muitas jomā neparedz papīra formāta muitas deklarācijas ar atbilstošām ailēm. To vietā tiek izmantoti datu elementi, kuru kombinācijas būtiski atšķiras no vēsturiski izmantotā Vienotā administratīvā dokumenta (VAD). Tādēļ atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam jaunajā Automatizētajā importa sistēmā (AIS) nav paredzētas strukturētas importa deklarācijas izdrukas veidlapas.

Ja komersanta sadarbības partneriem ir nepieciešams piekļūt importa deklarācijas datiem, tad deklarācijas aizpildītājam sadarbības partneris ir jānorāda laukā “Informējamā persona”. Tādā gadījumā sadarbības partnerim visi deklarācijas dati būs pieejami Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS).

Papildus vēršam uzmanību uz to, ka laukā “Saņēmējs” norādītajai personai pilna informācija par noformēto importa muitas deklarāciju būs pieejama EMDAS, tieši tāpat, kā līdz AIS ieviešanai.

Ja komersanti tomēr vēlas izdrukāt importa muitas deklarācijas datus, ir iespēja izmantot interneta pārlūka programmas funkciju “Drukāt”. Tāpat komersantiem ir iespēja savās sistēmās veidot izdrukas.

Pārbaudīt muitas deklarācijas statusu varēs Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sākumlapā, nospiežot uz pogas “Muitas deklarāciju statusa pārbaude”.

Vēršam uzmanību, ka izdrukas nav uzskatāmas par dokumentu ar juridisku spēku. Savukārt EMDAS iesniegtajām elektroniskajām importa deklarācijām ir juridisks spēks, un tās tiek glabātas šajā sistēmā.

________

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regula (ES) Nr 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu