EMDAS Muita

Turpinot muitas procesu elektronizēšanu, 2022.gada 10. augustā produkcijas vidē ir uzstādīta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) jaunā versija 5.10.0.1331, ar kuru EMDAS Manifestu un pagaidu uzglabāšanas funkcionalitātē ieviesti papildinājumi Pagaidu uzglabāšanas deklarācijā saistībā ar preču atrašanās vietas norādīšanu gadījumos, kad deklarācijas iesniedzējam ir spēkā esoša Atļauja izmantot atzītā saņēmēja statusu Savienības tranzīta procedūrai.

Aicinām izmantot informatīvo materiālu korektai datu elementa “Preču atrašanās vieta” aizpildīšanai Pagaidu uzglabāšanas deklarācijā.