Projektu aktualitātes
EEA Grants un VID logo ansamblis

 

 

 

 

Lai stiprinātu tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā, Valsts ieņēmumu dienests (VID) sadarbībā ar Valsts policiju izstrādā vienotu kriminālizlūkošanas datu apmaiņas sistēmu. Vienotā datu apmaiņas sistēma ietvers datu digitālās analītikas instrumentu un digitālo atbalsta sistēmu, kura tiks savienota ar Valsts policijas datubāzi. Darbam ar sistēmu tiks sagatavoti informācijas analītiķi un īpašo uzdevumu eksperti.

Pagājušajā gadā tika uzsākta programmatūras bāzes sistēmas funkcionalitātes izstrāde saskaņā ar specifikācijām un arhitektūras aprakstu, kā arī datu apmaiņas dokumentācijas un datu apmaiņas sistēmas izstrāde.

Šobrīd ir izstrādātas tehniskās specifikācijas projekta ietvaros paredzētajām mācībām īpašo uzdevumu ekspertu sagatavošanai. 2022. gada 25. aprīlī ir plānots izsludināt iepirkumu.

Šis ir viens no diviem VID īstenotajiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projektiem.