Jaunumi Muita
VID ēkas ieejas fasāde

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvalde aicina uzņēmējus, kuri eksportē preces, iepazīties ar aktuālo informāciju par  preferenciālo preču izcelsmi/statusu apliecinošo sertifikātu (turpmāk – sertifikātu) apstiprināšanas pakalpojuma pieejamību no 2023. gada 1. aprīļa.

Nodokļu maksātāji – preču eksportētāji –  sertifikātus var  apstiprināt VID Muitas pārvaldes Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļas Izcelsmes noteikumu piemērošanas nodaļā:

  • Rīgā, Talejas ielā 1, – otrdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 (tālr. +371 67121010+371 67121009);
  • Daugavpilī, Rīgas ielā 4/6, – darba dienās, iepriekš telefoniski saskaņojot vizītes laiku pa tālr. +371 67123273.

Iepriekš saskaņojot ar VID Muitas pārvaldes Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļas Izcelsmes noteikumu piemērošanas nodaļu, sertifikātus, kuru noformēšana notiek pirms preču eksporta vai eksportēšanas laikā, arī turpmāk varēs apstiprināt:

Rīgas muitas kontroles punktu (MKP) daļas:

  • Jelgavas MKP 0512 – Jelgavā, Atmodas ielā 19, darba dienās no   plkst. 8.30 līdz 17.00;
  • Valmieras MKP 0626 – Valmierā, Beātes ielā 49, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00;

Kurzemes MKP daļas:

  • Ventspils ostas MKP 0311 – Ventspilī, Sarkanmuižas dambī 25a, visās nedēļas dienās visu diennakti;
  • Liepājas ostas MKP 0411 – Liepājā,  Cukura ielā 8/16, visās nedēļas dienās visu diennakti;

Latgales MKP daļas:

  • Daugavpils preču stacijas MKP 0816 – Daugavpilī, Piekrastes ielā 32, visās nedēļas dienās visu diennakti.

Sertifikātu veidlapas nodokļu maksātāji var saņemt tikai VID Muitas pārvaldes Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļas Izcelsmes noteikumu piemērošanas nodaļā.

Plašāka informācija par sertifikātu saņemšanu pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā Sertifikātu EUR.1, EUR-MED un A.TR apstiprināšana | Valsts ieņēmumu dienests (vid.gov.lv).