Projektu aktualitātes
EEA Grants un VID logo ansamblis

 

 

 Lai stiprinātu tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā, Valsts ieņēmumu dienests (VID) sadarbībā ar Valsts policiju izstrādā vienotu kriminālizlūkošanas datu apmaiņas sistēmu. Vienotā datu apmaiņas sistēma ietvers datu digitālās analītikas instrumentu un digitālo atbalsta sistēmu, kura tiks savienota ar Valsts policijas datubāzi. Darbam ar sistēmu tiks sagatavoti informācijas analītiķi un īpašo uzdevumu eksperti.

Šobrīd ir veikta digitālās atbalsta sistēmas atsevišķu elementu un to sastāvdaļu iegāde.  Sekmīgas sadarbības nodrošināšanai, VID ar Valsts policiju ir noslēdzis partnerības līgumu.

Projekta ietvaros ir veikta tiesiskā regulējuma izpēte un secināts, ka ir nepieciešams izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu atbilstošu tiesisko ietvaru plānotās vienotās digitālās izlūkdatu vides ieviešanai un sekmīgai darbībai.

Covid-19 pandēmijas ietekmē šogad klātienē paredzētās mācības īpašo uzdevumu ekspertu sagatavošanai tiks pārceltas uz 2023. gadu, taču 2022. gadā paredzētās mācības iecerēts īstenot saskaņā ar grafiku. Izmaiņas organizējamo mācību grafikā neietekmēs sekmīgu projekta īstenošanu.

Šis ir viens no diviem VID īstenotajiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projektiem. Plašāka informācija par abiem projektiem pieejama VID tīmekļvietnē sadaļā