Projektu aktualitātes
EEA Grants un VID logo ansamblis

 

 

 

 

Lai stiprinātu tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā, Valsts ieņēmumu dienests (VID) sadarbībā ar Valsts policiju izstrādā vienotu kriminālizlūkošanas datu apmaiņas sistēmu. Vienotā datu apmaiņas sistēma ietvers datu digitālās analītikas instrumentu un digitālo atbalsta sistēmu, kura tiks savienota ar Valsts policijas datubāzi. Darbam ar sistēmu tiks sagatavoti informācijas analītiķi un īpašo uzdevumu eksperti.

Šobrīd projekta īstenošanas darba grupā norit intensīvs darbs pie likumprojekta “Grozījums likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu”” pilnveides, ar kuru paredzēts likumu “Par Valsts ieņēmumu dienestu” papildināt ar jaunu pantu – “Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas”.

Saskaņā ar projekta īstenošanas laika grafiku ir veikti visi projekta ietvaros paredzētie iepirkumi.

Šis ir viens no diviem VID īstenotajiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projektiem. Plašāka informācija par abiem projektiem pieejama VID tīmekļvietnē