Projektu aktualitātes
EEA Grants un VID logo ansamblis

 

 

 

 

Lai stiprinātu tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā, Valsts ieņēmumu dienests (VID) sadarbībā ar Valsts policiju izstrādā vienotu kriminālizlūkošanas datu apmaiņas sistēmu. Vienotā datu apmaiņas sistēma ietvers datu digitālās analītikas instrumentu un digitālo atbalsta sistēmu, kura tiks savienota ar Valsts policijas datubāzi. Darbam ar sistēmu tiks sagatavoti informācijas analītiķi un īpašo uzdevumu eksperti.

Pašreiz notiek īpašo uzdevumu ekspertu sagatavošanas apmācības, kuru laikā tiks apmācīti 12  speciālisti.

Projekta ietvaros turpinās programmatūras bāzes sistēmas funkcionalitātes izstrāde saskaņā ar specifikācijām un arhitektūras aprakstu, kā arī datu apmaiņas dokumentācijas un datu apmaiņas sistēmas izstrāde. Notiek arī starpresoru pārrunas starp Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, Valsts policiju un Valsts ieņēmumu dienestu par datu apmaiņas kārtību.

Likumu “Par Valsts ieņēmumu dienestu” ir paredzēts papildināt ar jaunu pantu “Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas”, tādēļ šobrīd Juridisko procedūru izstrādes grupa turpina darbu pie likumprojekta un ar to saistītajiem dokumentiem, un to saskaņošanas pirms virzīšanas apstiprināšanai Saeimā.

Šis ir viens no diviem VID īstenotajiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projektiem.