Jaunumi Sabiedriskā labuma komisija
VID ēkas ieejas fasāde

Informējam, ka 24.01.2023. sēdē Nr.2, Sabiedriskā labuma komisija, saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 6.panta otro daļu, pieņēma lēmumu ieteikt Valsts ieņēmumu dienestam pieņemt lēmumu piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu sabiedriskā labuma darbības jomās un papildu sabiedriskā labuma darbības jomas šādām organizācijām:

  1. Biedrībai “Tev un Taviem draugiem” Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., jomā: Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana;
  2. Biedrībai “Bites” Bebru pag., Aizkraukles nov., jomās: Pilsoniskas sabiedrības attīstība; Kultūras veicināšana;
  3. Biedrībai “LIVE LATVIJA” Raiskuma pag., Cēsu nov., jomās: Pilsoniskas sabiedrības attīstība; Kultūras veicināšana;
  4. Biedrībai “GF RACING TEAM” Babītes pag., Mārupes nov., jomā: Sporta atbalstīšana;
  5. Biedrībai “Ziedosim kopā” Salaspils pag., Salaspils nov., jomā: Labdarība;
  6. Biedrībai “Atbalsta biedrība” Salaspils pag., Salaspils nov., jomā: Labdarība;
  7. Biedrībai “Retro auto muzejs” Rīga, papildu jomās: Pilsoniskas sabiedrības attīstība; Izglītības veicināšana.

Atgādinām, ka tā biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, kas vēlas iegūt SLO statusu, iesniedz VID iesniegumu par SLO statusa piešķiršanu, iesniegumā norādot sev vēlamo veidu, kādā VID paziņos lēmumu par SLO statusa piešķiršanu (VID lēmumu par SLO statusa piešķiršanu paziņo, to nosūtot pa pastu vai informāciju par SLO statusa piešķiršanu publicējot VID mājaslapā www.vid.gov.lv). Iesniegumam ir jāpievieno attiecīgās biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns.

Plašāka informācija par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu pieejama VID mājaslapā sadaļā “Uzņēmumiem/Sabiedriskā labuma organizācijas statuss”.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni +371 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā.

Pilnveidojot konsultāciju kvalitāti, aicinām jautājumus sūtīt izmantojot EDS sadaļu “Sarakste ar VID”, vai arī uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Izvēloties sadaļu “Sazinies ar mums”, uz EDS tiksiet novirzīts automātiski.