Jaunumi Sabiedriskā labuma komisija
VID ēkas ieejas fasāde

Informējam, ka 30.05.2023. sēdē Nr.10, Sabiedriskā labuma komisija, saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 6.panta otro daļu, pieņēma lēmumu ieteikt Valsts ieņēmumu dienestam pieņemt lēmumu piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu sabiedriskā labuma darbības jomās un papildu sabiedriskā labuma darbības jomas šādām organizācijām:

  1. Biedrībai “Pēdu nav” Vecates pag., Valmieras nov., jomās: Labdarība; Sporta atbalstīšana
  2. Biedrībai “Latvijas brīvprātīgo ugunsdzēsēju savienība” Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov., jomā: Palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās
  3. Biedrībai “Ventspils boksa klubs” Ventspils, jomā: Sporta atbalstīšana
  4. Biedrībai Invalīdu biedrība “MĒS KOPA SPĒKS”” Daugavpils, jomās: Labdarība; Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana
  5. Biedrībai Penkules senioru biedrība “Sarmas” Penkules pag., Dobeles nov. jomā: Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana
  6. Nodibinājumam “Ļūmaņu ģimenes fonds” Vecumnieku pag., Bauskas nov., jomā: Labdarība

Atgādinām, ka tā biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, kas vēlas iegūt SLO statusu, iesniedz VID iesniegumu par SLO statusa piešķiršanu, iesniegumā norādot sev vēlamo veidu, kādā VID paziņos lēmumu par SLO statusa piešķiršanu (VID lēmumu par SLO statusa piešķiršanu paziņo, to nosūtot pa pastu vai informāciju par SLO statusa piešķiršanu publicējot VID mājaslapā www.vid.gov.lv). Iesniegumam ir jāpievieno attiecīgās biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns.

Plašāka informācija par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu pieejama VID mājaslapā sadaļā “Uzņēmumiem/Sabiedriskā labuma organizācijas statuss”.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni +371 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā.

Pilnveidojot konsultāciju kvalitāti, aicinām jautājumus sūtīt izmantojot EDS sadaļu “Sarakste ar VID”, vai arī uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Izvēloties sadaļu “Sazinies ar mums”, uz EDS tiksiet novirzīts automātiski.