Jaunumi Sabiedriskā labuma komisija
VID ēkas ieejas fasāde

Informējam, ka 19.03.2024. sēdē Nr. 6, Sabiedriskā labuma komisija, saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 6.panta otro daļu, pieņēma lēmumu ieteikt Valsts ieņēmumu dienestam pieņemt lēmumu piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu sabiedriskā labuma darbības jomās šādām organizācijām:

  1. Biedrībai “Baltkrievu kultūrizglītības biedrība “Uzdim”” Daugavpils, jomās: Izglītības veicināšana; Kultūras veicināšana; Pilsoniskas sabiedrības attīstība.
  2. Biedrībai “Zantes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” Zante, Tukuma nov., jomās: Palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās; Sporta atbalstīšana.
  3. Biedrībai “Ķekavas svarbumbu celšanas klubs” Baloži, Ķekavas nov., jomā: Sporta atbalstīšana.
  4. Biedrībai “KASPARA VILCĀNA TEAM” Valgundes pag., Jelgavas nov., jomā: Sporta atbalstīšana.

Atgādinām, ka tā biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, kas vēlas iegūt SLO statusu, iesniedz VID iesniegumu par SLO statusa piešķiršanu, iesniegumā norādot sev vēlamo veidu, kādā VID paziņos lēmumu par SLO statusa piešķiršanu (VID lēmumu par SLO statusa piešķiršanu paziņo, to nosūtot pa pastu vai informāciju par SLO statusa piešķiršanu publicējot VID mājaslapā www.vid.gov.lv). Iesniegumam ir jāpievieno attiecīgās biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns.

Plašāka informācija par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu pieejama VID mājaslapā sadaļā “Uzņēmumiem/Sabiedriskā labuma organizācijas statuss”.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni +371 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā.

Pilnveidojot konsultāciju kvalitāti, aicinām jautājumus sūtīt izmantojot EDS sadaļu “Sarakste ar VID”, vai arī uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Izvēloties sadaļu “Sazinies ar mums”, uz EDS tiksiet novirzīts automātiski.