Jaunumi Sabiedriskā labuma komisija
VID ēkas ieejas fasāde

Informējam, ka 14.05.2024. sēdē Nr. 9, Sabiedriskā labuma komisija, saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 6.panta otro daļu, pieņēma lēmumu ieteikt Valsts ieņēmumu dienestam pieņemt lēmumu piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu sabiedriskā labuma darbības jomās šādām organizācijām:

  1. Biedrībai “KK CENTRS” Baldone, Ķekavas novads, jomā: Pilsoniskas sabiedrības attīstība;
  2. Biedrībai “Latvijas Kino nams” Liepupe, Liepupes pag., Limbažu novads, jomās: Kultūras veicināšana; Pilsoniskas sabiedrības attīstība.
  3. Biedrībai “Liepājas sporta attīstības biedrība SPURTS” Liepāja, jomā: Sporta atbalstīšana.
  4. Biedrībai “SenDurbe” Durbe, Dienvidkurzemes novads, jomā: Kultūras veicināšana.
  5. Biedrībai “PAVEIKT KOPĀ” Rīga, jomās: Pilsoniskas sabiedrības attīstība; Palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās.
  6. Biedrībai “Liepājas rezidenču un kultūras centrs” Liepāja, jomās: Pilsoniskas sabiedrības attīstība; Kultūras veicināšana.
  7. Biedrībai “FBK VALMIERA” Valmiera, Valmieras novads, jomā: Sporta atbalstīšana.
  8. Biedrībai “Ķeipenes Senioru skola” Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres novads, jomās: Labdarība; Pilsoniskas sabiedrības attīstība.

​​​​Atgādinām, ka tā biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, kas vēlas iegūt SLO statusu, iesniedz VID iesniegumu par SLO statusa piešķiršanu, iesniegumā norādot sev vēlamo veidu, kādā VID paziņos lēmumu par SLO statusa piešķiršanu (VID lēmumu par SLO statusa piešķiršanu paziņo, to nosūtot pa pastu vai informāciju par SLO statusa piešķiršanu publicējot VID mājaslapā www.vid.gov.lv). Iesniegumam ir jāpievieno attiecīgās biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns.

Plašāka informācija par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu pieejama VID mājaslapā sadaļā:

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni +371 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā.

Pilnveidojot konsultāciju kvalitāti, aicinām jautājumus sūtīt izmantojot EDS sadaļu “Sarakste ar VID”, vai arī uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Izvēloties sadaļu “Sazinies ar mums”, uz EDS tiksiet novirzīts automātiski.