Jaunumi

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Iekšējās drošības pārvalde (IDP) 2021.gada jūlijā pabeidza izmeklēšanu un Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nodeva krimināllietu, rosinot apsūdzēt kopumā četras personas, tostarp bijušo VID muitas amatpersonu, Valsts policijas amatpersonu, kā arī Valsts robežsardzes amatpersonu un privātpersonu.

Kriminālvajāšanu VID IDP lūdz uzsākt par Krimināllikuma 190.panta 3.daļā (kontrabanda, kas izdarīta lielā apmērā organizētā grupā), 320.panta 2.daļā (kukuļņemšana), 318.panta 2.daļā (dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, kas izraisījusi smagas sekas), 329.panta (neizpaužamu ziņu izpaušana), kā arī 237.1.panta 2.daļas (stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpšana) paredzēto noziegumu izdarīšanu.

Jau ziņots, ka VID IDP ilgstošo operatīvo pasākumu rezultātā sadarbībā ar Iekšējās drošības biroju un Valsts robežsardzi identificēja organizētu personu grupu, kura organizēja liela apmēra cigarešu kontrabandas ievešanu Latvijas Republikā, noslēpjot to no muitas kontroles dzelzceļa vagonos. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka sekmīgai cigarešu kontrabandas ievešanai Latvijas Republikas teritorijā Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Muitas amatpersonas privātpersonai izpauda ierobežotas pieejamības informāciju, kas tām kļuva zināma, pildot dienesta pienākumus, tai skaitā, par labākiem cigarešu kontrabandas slēpšanas veidiem, kā arī Valsts robežsardzes un Muitas amatpersonas, ļaunprātīgi izmantoja savu dienesta stāvokli, pretēji dienesta interesēm, neziņojot par dzelzceļa vagonos paslēpto cigarešu kontrabandu, iesaistoties cigarešu kontrabandas veikšanā, par to saņemot kukuli. Organizētās grupas dalībnieki – valsts amatpersonas – izmantoja savas dienesta pienākumu pildīšanas laikā iegūtās speciālās zināšanās un pretizlūkošanas metodes, tai skaitā, izmantoja stratēģiskās nozīmes preces, lai slēptu noziedzīgās darbības un apgrūtinātu tiesībaizsardzības iestāžu darbu noziegumu atklāšanā.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka amatpersonas par kontrabandas atbalstīšanu saņēma kukuļus 100 eiro apmērā par katru kontrabandas ceļā ievesto cigarešu kasti, kā arī viena no grupējumā ietilpstošajām amatpersonām pieprasīja kukuli 10 000 eiro apmērā par būtiskas ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu.

2021.gada 24.martā, iepriekš uzsākta kriminālprocesa ietvaros, tika veiktas apjomīgas procesuālās darbības un aizturētas četras personas. Sākotnēji trīs personām tika piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Šobrīd nu jau bijusī Muitas amatpersona joprojām atrodas apcietinājumā, pārējām personām piemēroti citi ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. No pirmās izmeklēšanas dienas veiksmīgi īstenojot ciešas sadarbības modeli ar Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienesta izmeklēšanas prokuratūru, VID IDP ir izdevies trīs mēnešu laikā pabeigt apjomīgu izmeklēšanu un nodot kriminālprocesu pret visu grupējumu prokuratūrai – jautājuma izlemšanai par kriminālvajāšanas uzsākšanu.