Projektu aktualitātes
EEA Grants un VID logo ansamblis 

Lai informētu Latvijas sabiedrību un medijus, Iekšlietu ministrija sadarbībā ar citām valsts iestādēm un EEZ grantu Donoriem aicina žurnālistus un citus mediju pārstāvjus uz mediju brokastīm “Soļi drošākai Latvijai! – EEZ grantu ieguldījums nākotnei”, kas notiks 2022. gada 19. maijā plkst. 9.15-12.00 Iekšlietu ministrijā, Čiekurkalna 1. līnijā 1, korp. 2, Rīgā.

“Soļi drošākai Latvijai! – EEZ grantu ieguldījums nākotnei” ir iespēja medijiem uzzināt, kas ir EEZ grantu programma "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana", un personīgi iepazīt un uzrunāt cilvēkus Iekšlietu ministrijā, Labklājības ministrijā, Tieslietu ministrijā, Finanšu izlūkošanas dienestā,  Korupcijas novēršanas un apkarošanas dienestā, Valsts ieņēmumu dienestā un Valsts policijā, kuru darbs dažādos dzīves aspektos veicina Latvijas iedzīvotāju drošību un labklājību programmas projektu ietvaros. Kopīgi atskatīsimies uz jau sasniegtajiem rezultātiem, vēl plānoto ieguldījumu, lai spertu soļus drošākai Latvijai, un sabiedrības ieguvumiem! Pasākumu ar savu klātbūtni pagodinās Iekšlietu ministrijas vadība, Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā Viņa Ekselence Kristiāns Ēdegors, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme, kā arī pārstāvji no Eiropas Padomes un (EEZ grantu) Finanšu instrumentu biroja. Pasākumu noslēgs Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes kinoloģijas dienests, kura spējas vēl vairāk tiek stiprinātas, attīstot kinoloģijas centru Rēzeknē, un tā darba suņu paraugdemonstrācijas, kā arī Valsts policija ar demonstrācijām nozieguma vietu trīsdimensiju skenēšanā, kuras, pateicoties programmas atbalstam, arī Latvijā tiks vairāk izmantotas izmeklēšanas procesā.

Iekšlietu ministrija Latvijas iekšējās drošības stiprināšanai jau kopš 2019. gada beigām koordinē vairāk nekā 20 miljonu eiro vērtu Eiropas Ekonomikas Zonas jeb EEZ grantu investīciju programmu. Programma veicina plaša spektra Latvijas un EEZ valsts iestāžu sadarbību un ir šobrīd finansiāli lielākā EEZ grantu programma Latvijā. Latvijas spēja cīnīties pret pārrobežu noziedzību un ēnu ekonomiku ir viens no būtiskākajiem tās konkurētspējas pamatiem, veicinot godīgu uzņēmējdarbību. Latvijas kā tiesiskas Eiropas valsts spējas cīnīties pret ekonomiskajiem noziegumiem ir kritiski svarīgas, tomēr šo spēju uzlabošanas process ir sarežģīts un tā īstenošana pieprasa dažādām valsts iestādēm vēl vairāk stiprināt savstarpējo sadarbību katra Latvijas iedzīvotāja labā. Būtisks atbalsts Latvijas labklājības veicināšanai, cīnoties pret ekonomiskajiem noziegumiem un uzlabojot starpinstitucionālo sadarbību, tiek sniegts EEZ grantu programmā "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana", kuras mērķis ir stiprināt Latvijas spējas novērst un apkarot ekonomiskos un citus noziegumus un sniegt piemērotu palīdzību vardarbībā cietušiem bērniem, Latvijā ieviešot “Barnahus” jeb Bērnu mājas modeli. Programma ir cieši saistīta arī ar tuvākajos gados gaidāmo tiesu ekspertīžu institūta reformu Latvijā.

Jautājumu gadījumā vai lai pieteiktos dalībai mediju brokastīs, lūdzam līdz 2022. gada 17. maijam nosūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi vairis.stramkalis@iem.gov.lv, norādot dalībnieku vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (e-pastu) un pārstāvēto organizāciju. Ja plānots ierasties ar personīgo transportlīdzekli, lūdzam iekļaut arī tā numura zīmi Iekšlietu ministrijas stāvvietas izmantošanai.

Šis ir viens no diviem VID īstenotajiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projektiem. Plašāka informācija par abiem projektiem pieejama VID tīmekļvietnē