Jaunumi Muita
Luksaforā zaļā gaisma un ceļa zīmes "Muita", "Izslēgt dzinēju"

Ņemot vērā transporta pārvadājumu nozares mainību, attīstību un ģeopolitiskās situācijas izmaiņas, kā arī ievērojot principu “Konsultē vispirms”, atgādinām par kārtību, kādā VID Muitas pārvaldes muitas kontroles punktos (turpmāk – MKP) tiek veikta atbilstoši TIR Konvencijas noteikumiem izsniegtā transportlīdzekļa atestācijas sertifikāta kravas pārvadāšanai ar muitas plombām (turpmāk – transportlīdzekļa atestācijas sertifikāts) apstiprināšana vai tā derīguma termiņa pagarināšana.

Lai apstiprinātu transportlīdzekļa atestācijas sertifikātu vai pagarinātu tā derīguma termiņu:

  • transportlīdzeklim jābūt uzrādītam (jāatrodas) VID Muitas pārvaldes MKP un tam jābūt tukšam, bez kravas;
  • personai, kura MKP uzrāda transportlīdzekli atestācijai un iesniedz transportlīdzekļa atestācijas sertifikātu, ir jābūt tiesīgai (pilnvarotai) veikt minētās darbības. Pilnvarojums tā nepieciešamības gadījumā ir jāuzrāda MKP amatpersonām.

! Neizpildoties minētajiem nosacījumiem, transportlīdzekļa atestācijas sertifikāta apstiprināšana vai tā derīguma termiņa pagarināšana tiks atteikta.

! No 2023. gada 27. marta transportlīdzekļa atestācijas sertifikātus apstiprinās, reģistrēs un derīguma termiņu pagarinās šādos VID Muitas pārvaldes MKP:

- Šķirotavas MKP (muitas iestādes kods – 0207),

- Rīgas brīvostas MKP (muitas iestādes kods – 0210),

- Ventspils ostas MKP (muitas iestādes kods – 0311),

- Liepājas ostas MKP (muitas iestādes kods – 0411),

- Rēzeknes 2 MKP (muitas iestādes kods – 0742),

- Daugavpils preču stacijas MKP (muitas iestādes kods – 0816).

 

Transportlīdzekļi atestācijas sertifikātu apstiprināšanai vai tā derīguma termiņa pagarināšanai ir uzrādāmi vienīgi dienas gaišajā laikā.

Ja transportlīdzekļa atestācijas sertifikāta apstiprināšanu vai tā derīguma termiņa pagarināšanu paredzēts veikt Kurzemes MKP daļas vai Latgales MKP daļas muitas kontroles punktos, pirms transportlīdzekļa atestācijas tās veikšanas datums un laiks ir iepriekš jāsaskaņo ar konkrēto MKP, izmantojot EDS (EDS darbības pārtraukuma gadījumā – elektronisko pastu).

 

Plašāka informācija par transportlīdzekļa atestācijas sertifikāta apstiprināšanu vai tā derīguma termiņa pagarināšanu pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā Muita – Uzņēmējiem – Tranzīts ievietotajā informatīvajā dokumentā “Skaidrojumi par tranzīta procedūras piemērošanu un pabeigšanu”.