Projektu aktualitātes
EEA Grants un VID logo ansamblis

 

 

 

 

Lai stiprinātu tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā, Valsts ieņēmumu dienests (VID) sadarbībā ar Valsts policiju izstrādā vienotu kriminālizlūkošanas datu apmaiņas sistēmu. Vienotā datu apmaiņas sistēma ietvers datu digitālās analītikas instrumentu un digitālo atbalsta sistēmu, kura tiks savienota ar Valsts policijas datubāzi. Darbam ar sistēmu tiks sagatavoti informācijas analītiķi un īpašo uzdevumu eksperti.

Projekta ietvaros ir izstrādāta un saskaņota atbalsta sistēmas koncepcija un uzsākta sistēmas arhitektūras izstrāde, kā arī ir veiktas visas ar digitālās atbalsta sistēmas infrastruktūras iegādi un uzstādīšanu saistītās aktivitātes.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu””, ir izsludināts valsts sekretāru sanāksmē.

Vienlaikus noris darbs pie specializēto uzdevumu speciālistu mācību kursu iepirkuma specifikāciju izstrādes.

Šis ir viens no diviem VID īstenotajiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projektiem.