Projektu aktualitātes
EEA Grants un VID logo ansamblis

Lai stiprinātu tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā, Valsts ieņēmumu dienests (VID) sadarbībā ar Valsts policiju izstrādā vienotu kriminālizlūkošanas datu apmaiņas sistēmu. Vienotā datu apmaiņas sistēma ietvers datu digitālās analītikas instrumentu un digitālo atbalsta sistēmu, kura tiks savienota ar Valsts policijas datubāzi. Darbam ar sistēmu tiks sagatavoti informācijas analītiķi un īpašo uzdevumu eksperti.

Šobrīd VID ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru un Iekšlietu ministriju veic pārrunas par datu apmaiņas risinājuma izstrādi, savstarpēji apmaināmo datu apjomu un darbu izpildes laika grafiku.

Turpinās darbs pie pamatsistēmas izstrādes. Notiek izstrādātās sistēmas komponenšu testi.

Saskaņā ar 2023. gada 6. marta Finanšu ministrijas Vadības komitejas sanāksmes protokola lēmumu, atbalstīta Ministru kabineta noteikumu projekta “Integrētās riska informācijas sistēmas noteikumi” izstrāde un noteikta saskaņošanas kārtība un termiņi.

Īpašo uzdevumu ekspertu mācību pasākumu norisei sagatavota mācību specifikācija un iesniegti dokumenti mācību iepirkuma organizēšanai.

Šis ir viens no diviem VID īstenotajiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projektiem.