Projektu aktualitātes
EEA Grants un VID logo ansamblis
Lai sekmētu pārrobežu noziegumu novēršanu un apkarošanu, Valsts ieņēmumu dienests un Iekšlietu ministrija ir parakstījušas līgumus par divu nozīmīgu projektu īstenošanu:

  • “Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova””
  • "Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā".

Šī gada 1.oktobrī VID administratīvajā ēkā Talejas ielā 1, Rīgā notika pasākums, kura laikā projektos iesaistītās puses un sadarbības partneri informēja par projektu mērķiem, to ietvaros plānotajām aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem.

Pasākumā par projektu mērķiem un gaitu informēja:

  • VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme
  • Iekšlietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece Ingūna Aire
  • VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors Kaspars Podiņš
  • Valsts policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs Andrejs Grišins
  • VID ģenerāldirektora vietnieks muitas jomā, Muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls
  • Valsts nekustamo īpašumu Attīstības projektu pārvaldes Ārvalstu finanšu instrumentu projektu portfeļa vadības daļas vadītājs Armands Rabovičs

Pasākumā piedalījās arī citu sadarbības iestāžu pārstāvji.

Abi projekti tiks īstenoti Eiropas Ekonomikas zonas granta līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” ietvaros. Plašāka informācija par projektiem šeit.

Pasākuma video ieraksts ir pieejams VID kontā sociālajā platformā Youtube.

Šis ir viens no diviem VID īstenotajiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projektiem. Plašāka informācija par abiem projektiem pieejama VID tīmekļvietnē