Jaunumi
Uz balta fona, ģērbonis un teksts "Valsts ieņēmumu dienests"

Lietotāju ērtībai turpmāk informācija par Valsts ieņēmumu dienesta lēmumiem pieejama citā tīmekļvietnes sadaļā “Publiskojamo datu bāze”: https://www.vid.gov.lv/lv/vid-lemumi  

Kāpēc informācija par lēmumiem tiek publiskota

Lai nodrošinātu sabiedrības tiesības uz informāciju par būtiskākajiem uzņēmumu nodokļu un muitas jomas pārkāpumiem un veicinātu godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu saistību izpildi.  

Kurus lēmumus VID publicē

VID publicē informāciju par VID lēmumiem attiecībā uz uzņēmumiem (juridiskām personām):

  • par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem
  • par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem
  • par lēmumiem, ar kuriem precizēts nodokļu apmērs saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23. panta 5.2 un 5.3 daļu
  • par lēmumiem, ar kuriem konstatēts muitas maksājumu parāds
  • par lēmumiem, ar kuriem atteikta pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksa

Nosacījumi

Tiek publiskota informācija par lēmumiem, kas pieņemti pēc 2021. gada 5. augusta.

Informāciju par lēmumu VID publisko septiņu darbdienu laikā pēc tam, kad lēmums kļuvis neapstrīdams vai ir pārsūdzēts tiesā un tā darbība nav apturēta.

Informācija par lēmumu būs pieejama līdz brīdim, kad lēmums tiek atcelts, bet ne ilgāk kā trīs gadus pēc tā publiskošanas.