Jaunumi

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Iekšējas drošības pārvalde Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai nodevusi kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesu par neizpaužamu ziņu, kas nav valsts noslēpums, izpaušanu, ko izdarīja VID amatpersona.

2021. gada janvārī VID Iekšējas drošības pārvaldē tika uzsākts kriminālprocess par neizpaužamu ziņu, kas nav valsts noslēpums, izpaušanu, ko izdarīja VID amatpersona.

Veicot mērķtiecīgu pirmstiesas izmeklēšanu, tika noskaidrots, ka kāda VID amatpersona sistemātiski ieguva no VID iekšējām un VID lietošanā esošajām datubāzēm informāciju, kurai ir ierobežota pieejamība, bet kura nav valsts noslēpums, un izpauda to fiziskai personai. Kriminālprocesā ietvaros ir veiktas vairākās kratīšanas, kā arī veikta apjomīga datu analīze. Saskatot šķēršļus kriminālprocesa attiecību noregulēšanai saprātīgos termiņos, ar uzraugošā prokurora piekrišanu tika pieņemts lēmums izdalīt kriminālprocesu pret VID amatpersonu par astoņu ziņu izpaušanas gadījumiem, pārējā daļā kriminālprocess tiek turpināts un tiek veikta aktīva un mērķtiecīga izmeklēšana.  

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā tika veiktas visas nepieciešamās izmeklēšanas darbības, lai iegūtu pietiekamu pierādījumu kopumu, un šī gada jūnijā kriminālprocess tika nosūtīts Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc Krimināllikuma 329.pantā[1] paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmēm, par ko paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam vai īslaicīga brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbs, vai naudas sods.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19.pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.


[1] 329.pants. Neizpaužamu ziņu izpaušana. Par neizpaužamu ziņu, kas nav valsts noslēpums, izpaušanu, ja to izdarījusi valsts amatpersona, kas par ziņu neizpaušanu bijusi brīdināta vai kas saskaņā ar likumu ir atbildīga par ziņu glabāšanu.