Jaunumi
VID un biedrība “Drošības Nozares Kompāniju Asociācija” pārstāvji pie galda

2024. gada 16.aprīlī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe un biedrības “Drošības Nozares Kompāniju Asociācija” (DNKA) valdes priekšsēdētājs Arnis Vērzemnieks parakstīja vienošanos par sadarbību nodokļu administrēšanas un godīgas konkurences veicināšanas jomā.

Sadarbības vienošanās mērķis ir mazināt drošības nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tādējādi samazinot negodīgas konkurences iespējas.

Noslēgtās sadarbības vienošanās ietvaros asociācija DNKA apņemas veikt informatīvus pasākumus, kas vērsti uz biedru pienākuma - noteiktajā termiņā un pilnā apmērā veikt nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu samaksu - izpildi. Biedrība arī apņemas sniegt VID informāciju par metodēm, kādas atsevišķi komersanti izmanto, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, un ar to saistītajiem pārkāpumiem, kā arī veikt aktivitātes nozares finanšu un nodokļu darbības sakārtošanā.

VID, ņemot vērā apsardzes darbības reģistrā iekļauto un Biedrības sniegto informāciju, apņemas izstrādāt un izmantot efektīvas nodokļu administrēšanas metodes, lai īstenotu šīs Vienošanās mērķi. Asociācijas sniegto informāciju par nodokļu nemaksāšanu VID apņemas izmantot nodokļu administrēšanas procesā, uzskatot, ka sniegtajai informācijai ir augsta ticamības pakāpe. VID arī apņemas informēt biedrību par izmaiņām normatīvajos aktos nodokļu jomā, kā arī par jaunāko VID praksi tiesību aktu piemērošanā un jauniem VID pakalpojumiem.

Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas dienu un ir noslēgta uz nenoteiktu laiku. Iepriekšējā VID un DNKA sadarbības vienošanās bija spēkā no 07.09.2020.- 31.12.2023

Informācija par visām VID un uzņēmēju biedrību parakstītajām vienošanās ar mērķi uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi, veicinot godprātīgu nodokļu nomaksu, godīgas konkurences apstākļus, kā arī kopīgi cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un „aplokšņu algām” pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā “Par mums/Sabiedrības līdzdalība/Sadarbība ar nozaru asociācijām”.

DNKA apvieno vadošos Latvijas apsardzes nozares uzņēmumus, kas ir vienojušies par sadarbību, lai sekmētu ilgtspējīgas apsardzes nozares attīstību, kas balstās uz godīgu un taisnīgu konkurenci, kā arī spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu. Plašāka informācija par biedrību: www.dnka.lv

VID ģenerāldirektore un biedrības “Drošības Nozares Kompāniju Asociācija”  pārstāvji
VID ģenerāldirektore un biedrības “Drošības Nozares Kompāniju Asociācija” pārstāvji