Jaunumi
Tuvplānā cilvēka rokas, paraktot dokumentu

2024. gada 29.aprīlī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe un biedrības “Latvijas Restorānu biedrība” valdes priekšsēdētājs Jānis Jenzis parakstīja vienošanos par sadarbību nodokļu administrēšanas un godīgas konkurences veicināšanas jomā.

Sadarbības vienošanās mērķis ir mazināt ēdināšanas pakalpojumu nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tādējādi samazinot negodīgas konkurences iespējas.

Noslēgtās sadarbības vienošanās ietvaros biedrība “Latvijas Restorānu biedrībaapņemas veikt informatīvus pasākumus, kas vērsti uz biedru pienākuma - noteiktajā termiņā un pilnā apmērā veikt nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu samaksu - izpildi. Biedrība arī apņemas sniegt VID informāciju par metodēm, kādas atsevišķi komersanti izmanto, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, un ar to saistītajiem pārkāpumiem, kā arī veikt aktivitātes nozares finanšu un nodokļu darbības sakārtošanā.

Lai īstenotu šīs vienošanās mērķi, VID apņemas izstrādāt un izmantot efektīvas nodokļu administrēšanas metodes un izmantot biedrības sniegto informāciju par nodokļu nemaksāšanu nodokļu administrēšanas procesā, uzskatot, ka sniegtajai informācijai ir augsta ticamības pakāpe. VID arī apņemas informēt biedrību par izmaiņām normatīvajos aktos nodokļu jomā, kā arī par jaunāko VID praksi tiesību aktu piemērošanā un jauniem VID pakalpojumiem.

Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas dienu un ir noslēgta uz nenoteiktu laiku. Iepriekšējā VID un Latvijas Restorānu biedrība sadarbības vienošanās bija spēkā no 13.11.2020. līdz 12.12.2023. 

Informācija par visām VID un uzņēmēju biedrību parakstītajām vienošanās ar mērķi uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi, veicinot godprātīgu nodokļu nomaksu, godīgas konkurences apstākļus, kā arī kopīgi cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un „aplokšņu algām” pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā “Par mums/Sabiedrības līdzdalība/Sadarbība ar nozaru asociācijām”.

Latvijas Restorānu biedrība ir Latvijā dibinātā pirmā restorānu īpašnieku apvienība, kas izveidota, lai aizsargātu tirgus dalībnieku un patērētāju intereses. Biedrības mērķis ir palielināt Latvijas restorānu konkurētspēju Baltijas reģionā un globālajā līmenī. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, ir izveidotas četras darba grupas, kas strādās šādos virzienos: uzņēmējdarbības vides sakārtošana, cilvēkresursi, izejvielas, mārketings un tūristu piesaiste. Darbā plānots iesaistīt LRB valdes locekļus un biedrus. Plašāka informācija par biedrību: www.lrb.lv