Jaunumi
VID un Latvijas Ēdinātāju apvienības vadības kopīgais foto

2024. gada 23.maijā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe un “Latvijas Ēdinātāju apvienība” valdes priekšsēdētājs Aigars Kaugars parakstīja vienošanos par sadarbību nodokļu administrēšanas un godīgas konkurences veicināšanas jomā.

Sadarbības vienošanās mērķis ir mazināt nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tādējādi samazinot negodīgas konkurences iespējas.

Noslēgtās sadarbības vienošanās ietvaros Latvijas Ēdinātāju apvienībaapņemas veikt informatīvus pasākumus, kas vērsti uz biedru pienākuma - noteiktajā termiņā un pilnā apmērā veikt nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu samaksu - izpildi. Apvienība arī apņemas sniegt VID informāciju par metodēm, kādas atsevišķi komersanti izmanto, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, un ar to saistītajiem pārkāpumiem, kā arī veikt aktivitātes nozares finanšu un nodokļu darbības sakārtošanā.

Lai īstenotu šīs vienošanās mērķi, VID apņemas izstrādāt un izmantot efektīvas nodokļu administrēšanas metodes un izmantot biedrības sniegto informāciju par nodokļu nemaksāšanu nodokļu administrēšanas procesā, uzskatot, ka sniegtajai informācijai ir augsta ticamības pakāpe. VID arī apņemas informēt apvienību par izmaiņām normatīvajos aktos nodokļu jomā, kā arī par jaunāko VID praksi tiesību aktu piemērošanā un jauniem VID pakalpojumiem.

Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas dienu un ir noslēgta uz nenoteiktu laiku. Iepriekšējā VID un Latvijas Ēdinātāju apvienība sadarbības vienošanās bija spēkā no 17.12.2020. līdz 31.12.2023.

Informācija par visām VID un uzņēmēju biedrību parakstītajām vienošanās ar mērķi uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi, veicinot godprātīgu nodokļu nomaksu, godīgas konkurences apstākļus, kā arī kopīgi cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un „aplokšņu algām” pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā 

“Latvijas ēdinātāju apvienība” ir ēdināšanas nozares uzņēmēji, kas apvienojušies, lai veicinātu godīgu un sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību. Plašāka informācija par “Latvijas ēdinātāju apvienība” šeit: https://edinataji.lv 

VID ģenerāldirektore tiekas ar Latvijas Ēdinātāju apvienības pārstāvjiem un paraksta vienošanos par savstarpēju sadarbību
VID ģenerāldirektore tiekas ar Latvijas Ēdinātāju apvienības pārstāvjiem un paraksta vienošanos par savstarpēju sadarbību