Projektu aktualitātes
EEA Grants un VID logo ansamblis

 

 

 No 2022.gada 21.marta līdz 23.martam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes, Valsts robežsardzes un Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas piedalījās starptautisko ekspertu vadītās specializētās mācībās par kontroles pasākumu veikšanu robežšķērsošanas vietās uz Latvijas ārējās robežas. Kopīgajās mācībās profesionālās zināšanas papildināja deviņdesmit divi robežkontroles dienestu pārstāvji.

Efektīvi veicot robežkontroles pasākumus, dienesti ikdienā nodrošina sabiedrības drošību un drošumu un aizsargā ārējo robežu. Šajās mācībās galvenā uzmanība tika vērsta uz robežšķērsotāju izturēšanās analīzi, ķermeņa valodas nolasīšanu, aizdomīgas uzvedības atpazīšanu. Mācību dalībnieki pilnveidoja arī zināšanas par savstarpējās sadarbības mehānismiem, rīcību ārkārtas situācijās uz robežas.

Mācības, ko VID Muitas pārvalde mācības organizēja sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD), vadīja pieci Starptautiskā drošības un ārkārtas situāciju vadības institūta eksperti. Praktiski interaktīvie uzdevumi, situāciju modelēšana, video materiālu analīze mijās ar prezentācijām un diskusijām, nodrošinot mācību procesā prakses un teorijas līdzsvaru.

Dalībnieki augstu novērtēja mācības, atzīstot, ka gūtās zināšanas un prasmes būs noderīgas ikdienas darbā, sekmēs robežpārkāpumu novēršanu un veicinās dienestu sadarbību.

Šī gada vasarā robežkontroles dienestu amatpersonām plānots organizēt kopīgas mācības komandas saliedēšanas un informācijas apmaiņas pilnveides jomā.

Mācības norisinās projekta “Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova”” ietvaros, kas tiek īstenots  Eiropas Ekonomikas zonas granta līdzfinansētajā programmā “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana”. Plašāka informācija par projektu ir pieejama šeit.

Šis ir viens no diviem VID īstenotajiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projektiem. Plašāka informācija par abiem projektiem pieejama VID tīmekļvietnē  

att
att