Projektu aktualitātes
EEA Grants un VID logo ansamblis

 

 

 

 

Lai stiprinātu tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā, Valsts ieņēmumu dienests (VID) sadarbībā ar Valsts policiju izstrādā vienotu kriminālizlūkošanas datu apmaiņas sistēmu. Vienotā datu apmaiņas sistēma ietvers datu digitālās analītikas instrumentu un digitālo atbalsta sistēmu, kura tiks savienota ar Valsts policijas datubāzi. Darbam ar sistēmu tiks sagatavoti informācijas analītiķi un īpašo uzdevumu eksperti.

Projekta ietvaros ir veiktas visas ar digitālās atbalsta sistēmas infrastruktūras iegādi saistītās aktivitātes. Līdz gada beigām ir plānots saskaņot atbalsta sistēmas koncepciju un uzsākt infrastruktūras arhitektūras izstrādi. Vienlaikus notiek darbs pie visu nepieciešamo grozījumu normatīvajos aktos izstrādes, saskaņošanas un virzīšanas pieņemšanai Saeimā.

Šis ir viens no diviem VID īstenotajiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projektiem.