Projektu aktualitātes
EEA Grants un VID logo ansamblis
VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) aicina būvuzņēmējus pieteikties iepirkumam Kinoloģijas centra izveidei Rēzeknē, Maskava ielā 30.  Komplekss nodrošinās kinologiem atbilstošus darba apstākļus, un tajā  notiks muitas darba suņu apmācība, kas veicinās drošību un kontrabandas apkarošanu, informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Darbu gaitā paredzēta vecās noliktavas ēkas un garāžu pārbūve saskaņā ar VNĪ 2020. gada rudenī izstrādāto būvprojektu. Pārbūves darbi paredz specifiskajām prasībām atbilstošu kinologu un darba suņu apmācību telpu un  saimniecības telpu izbūvi, kā arī drošu un dzīvnieku labturības prasībām piemērotu darba suņu uzturēšanas voljēru izveidi.

“Latvijas un Eiropas Savienības drošībai nozīmīgu objektu uzturēšana un robežu attīstīšana ir viens no VNĪ darbības virzieniem. Centra izveide padarīs mūsdienīgākus apstākļus gan darbiniekiem, gan darba suņiem un veicinās kontroles pasākumu efektivitāti robežpunktos, tādejādi sekmējot valsts drošību,” norāda VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

“Ar speciāli apmācītu darba suņu palīdzību Latvijas muitas dienests katru gadu novērš simtiem muitas noteikumu pārkāpumu, liedzot ievest valstī kontrabandas cigaretes un pārvietot nedeklarētus skaidras naudas līdzekļus, kā arī atklāj noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar narkotiku nelegālu apriti. Muitas kontroles rezultāti ir apliecinājuši darba suņu izmantošanas augsto pievienoto vērtību. Tādējādi, lai sekmētu pārrobežu noziegumu novēršanu un apkarošanu, viens no nozīmīgiem projekta uzdevumiem ir muitas kinoloģijas dienesta kapacitātes stiprināšana pasaules valstu līmenī. Kinoloģijas joma, tāpat kā tehnoloģijas, attīstās nepārtraukti, tādēļ modernizēta muitas kinologu un darba suņu apmācību infrastruktūra ir ļoti nozīmīgs solis dienesta darbības tālākai attīstībai cīņā pret noziedzību,” atklāj VID ģenerāldirektora vietnieks muitas jomā, Muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls.

VID Muitas pārvaldes kinoloģijas dienests tika izveidots 2004. gadā. Šobrīd muitas fiziskās kontroles pasākumos uz Latvijas iekšējām un ārējām robežām tiek iesaistīti 44 speciāli apmācīti darba suņi. Muitas dienestā strādājošie darba suņi ir apmācīti tabakas izstrādājumu, narkotisko vielu un skaidras naudas meklēšanā. Lai nodrošinātu sabiedrības aizsardzību, ierobežojot narkotisko un psihotropo vielu plūsmu, tabakas izstrādājumu kontrabandu, skaidras naudas nelikumīgu pārvietošanu, muitas kinologi ar darba suņiem veic kontroles pasākumus arī sadarbībā ar citām tiesībaizsardzības iestādēm, piemēram, Valsts policiju, Valsts robežsardzi  un citām.

Mūsdienīga muitas Kinoloģijas centra izveide Rēzeknē ir Valsts ieņēmumu dienesta vīzija, kuras sasniegšanai mērķtiecīgi tiek strādāts jau vairākus gadus, pakāpeniski piesaistot finansējumu no dažādiem finanšu avotiem katram Kinoloģijas centra attīstības posmam.

Noliktavas ēkas un garāžu pārbūve tiks realizēta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta “Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova”” ietvaros un tiks finansēta no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējuma (85%) un valsts budžeta (15%).

Būvuzņēmēji, kuriem ir interese par Kinoloģijas centra izveidi Rēzeknē, aicināti pieteikties iepirkumam līdz 12. aprīlim šeit.

Kopumā šobrīd Latvijas – Krievijas un Latvijas - Baltkrievijas robežšķērsošanas vietu modernizācijā tiek ieguldīti 18,3 miljoni eiro. Šo projektu rezultātā līdz 2023. gadam robežkontroles punktos strādājošajiem tiks nodrošināti ērti un mūsdienīgi darba apstākļi, uzlabota robežkontrolei un muitas kontrolei nepieciešamā infrastruktūra, padarot pārbaužu veikšanu efektīvāku un ātrāku.

Pērn VNĪ vadībā pandēmijas apstākļos pabeigti 17 valstiski nozīmīgi attīstības projekti ar kopējo budžetu 29,5 miljoni eiro. Kapitālsabiedrība šobrīd īsteno 118 infrastruktūras attīstības projektus apmēram 180 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību apmēram 450 nekustamajiem īpašumiem ar vairāk nekā 1000 ēkām 1,02 milj. kvadrātmetru platībā un ap 3700 zemes īpašumu 9,5 miljonu kvadrātmetru platībā. Kapitālsabiedrība Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēmusi augsto zelta godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. VNĪ dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.

Šis ir viens no diviem VID īstenotajiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projektiem. Plašāka informācija par abiem projektiem pieejama VID tīmekļvietnē