Kā aizpildīt Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, ja sūtījums ir dāvana?

 Publicēts: 10.09.2020. 15.07


Apakšsadaļu izvēlne

Lai aizpildītu importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, vispirms jāpieslēdzas www.eds.vid.gov.lv. (Detalizēta informācija par to, kā pieslēgties EDS un kā atrast deklarāciju, kura jānoformē ir atrodama šeit.)

Kad esat pieslēdzies EDS un atvēris sadaļu „Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem”, lai aizpildītu deklarāciju, ekrāna kreisajā pusē esošajā sānu izvēlnē izvēlieties Izveidot jaunu”.
Kad esat pieslēdzies EDS un atvēris sadaļu „Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem”, lai aizpildītu deklarāciju, ekrāna kreisajā pusē esošajā sānu izvēlnē izvēlieties “Izveidot jaunu”.

Tiks atvērta deklarācijas forma, kas sastāv no trīs daļām:

  1. Dati par sūtījumu.
  2. Dati par precēm.
  3. Pielikumi.
  1. Dati par sūtījumu

Dati par sūtījumu

Ja sūtījums ir dāvana, jānorāda, ka “Sūtījuma veids” ir Dāvinājums, bet laukā “Nosūtītājs” jānorāda, vai nosūtītājs ir privātpersona vai juridiska persona.

Ja sūtījums ir dāvana, jānorāda, ka “Sūtījuma veids” ir Dāvinājums, bet laukā “Nosūtītājs” jānorāda, vai nosūtītājs ir privātpersona vai juridiska persona.

Laukā “Pasta sūtījuma izsekošanas numurs (tracking number)” ir jānorāda sūtījuma izsekošanas numurs (piemēram,  AB123456789CD).

Laukā “Pasta sūtījuma izsekošanas numurs (tracking number)” ir jānorāda sūtījuma izsekošanas numurs (piemēram,  AB123456789CD).

Pasta sūtījuma izsekošanas numurs ir norādīts „Latvijas Pasta” Jums atsūtītajā „Aicinājumā” (papīra vai SMS veidā) vai kurjera pakalpojuma sniedzēja atsūtītajā izziņā par sūtījumu (informācija tiek sūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi).

Pasta sūtījuma izsekošanas numurs ir norādīts „Latvijas Pasta” Jums atsūtītajā „Aicinājumā” (papīra vai SMS veidā) vai kurjera pakalpojuma sniedzēja atsūtītajā izziņā par sūtījumu (informācija tiek sūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi).

Laukā Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (PUD) numurs jānorāda PUD numurs.

Laukā “Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (PUD) numurs” jānorāda PUD numurs.

PUD numurs ir norādīts „Latvijas Pasta” atsūtītajāAicinājumā” (papīra vai SMS veidā) vai kurjera pakalpojuma sniedzēja atsūtītajā izziņā par sūtījumu (informācija tiek sūtīta uz e-pastu).

PUD numurs ir norādīts „Latvijas Pasta” atsūtītajā „Aicinājumā” (papīra vai SMS veidā) vai kurjera pakalpojuma sniedzēja atsūtītajā izziņā par sūtījumu (informācija tiek sūtīta uz e-pastu).

Laukā “Informējamās personas reģistrācijas numurs vēlams norādīt kurjera pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas numuru. Ja sūtījumu saņemsiet ar „Latvijas Pasta” starpniecību, tad šī informācija nav jānorāda.

Laukā “Informējamās personas reģistrācijas numurs” vēlams norādīt kurjera pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas numuru. Ja sūtījumu saņemsiet ar „Latvijas Pasta” starpniecību, tad šī informācija nav jānorāda.

 

Laukā “Nosūtītāja nosaukums/Vārds, Uzvārds” ievadiet nosūtītāja vārdu un uzvārdu.

Laukā “Nosūtītāja nosaukums/Vārds, Uzvārds” ievadiet nosūtītāja vārdu un uzvārdu.

Laukā “Nosūtītāja valsts norādiet valsti, no kuras sūtījums ir nosūtīts.

Laukā “Nosūtītāja valsts” norādiet valsti, no kuras sūtījums ir nosūtīts.

Laukā “Nosūtītāja adrese (iela, numurs) norādiet nosūtītāja adresi.

Laukā “Nosūtītāja adrese (iela, numurs)” norādiet nosūtītāja adresi.

2.Dati par precēm

Dati par precēm

Laukā “Valūta” jānorāda valūta, kas ir norādīta pie sūtījuma pievienotajā pasta pavadzīmē vai arī kurjera pakalpojuma sniedzēja atsūtītajā izziņā par sūtījumu.

Laukā “Valūta” jānorāda valūta, kas ir norādīta pie sūtījuma pievienotajā pasta pavadzīmē vai arī kurjera pakalpojuma sniedzēja atsūtītajā izziņā par sūtījumu.

Lauks “Valūtas kurss” aizpildīsies automātiski, atkarībā no tā, kāda valūta tiks norādīta. Jums šis lauks nav jāaizpilda.

Lauks “Valūtas kurss” aizpildīsies automātiski, atkarībā no tā, kāda valūta tiks norādīta. Jums šis lauks nav jāaizpilda.

Laukā “Preces apraksts” no piedāvātā klasifikatora jānorāda sūtījumā esošā prece.

Laukā “Preces apraksts” no piedāvātā klasifikatora jānorāda sūtījumā esošā prece.

Laukā Kopējā preču cenair jānorāda sūtījuma vērtība (tikai preces cena, bez piegādes).  Sūtījuma vērtība ir norādīta pie sūtījuma pievienotajā pasta pavadzīmē.

Laukā kopējā preču cena ir jānorāda sūtījuma vērtība (tikai preces cena, bez piegādes).  Sūtījuma vērtība ir norādīta pie sūtījuma pievienotajā pasta pavadzīmē.

Laukā “Svars” jānorāda sūtījuma svars, kas ir norādīts „Latvijas Pasta” Jums atsūtītajāAicinājumā” vai kurjera pakalpojuma sniedzēja atsūtītajā izziņā par sūtījumu.

Laukā “Svars” jānorāda sūtījuma svars, kas ir norādīts „Latvijas Pasta” Jums atsūtītajā „Aicinājumā” vai kurjera pakalpojuma sniedzēja atsūtītajā izziņā par sūtījumu.

Apvilkts lauks “Svars” kurā jānorāda sūtījuma svars

Apvilkts lauks "Preces bruto svars"

Laukā “PUD preces kārtas Nr.” jānorāda numurs, kas ir norādīts „Latvijas Pasta” atsūtītajā „Aicinājumā” (papīra vai SMS veidā) vai kurjera pakalpojumu sniedzēja atsūtītajā izziņā par sūtījumu (informācija tiek sūtīta uz e-pastu).

Laukā “PUD preces kārtas Nr.” jānorāda numurs, kas ir norādīts „Latvijas Pasta” atsūtītajā „Aicinājumā” (papīra vai SMS veidā) vai kurjera pakalpojumu sniedzēja atsūtītajā izziņā par sūtījumu (informācija tiek sūtīta uz e-pastu).

Laukā “PUD preces kārtas Nr.” jānorāda numurs, kas ir norādīts „Latvijas Pasta” atsūtītajā „Aicinājumā” (papīra vai SMS veidā) vai kurjera pakalpojumu sniedzēja atsūtītajā izziņā par sūtījumu (informācija tiek sūtīta uz e-pastu).

Laukā “PUD preces kārtas Nr.” jānorāda numurs, kas ir norādīts „Latvijas Pasta” atsūtītajā „Aicinājumā” (papīra vai SMS veidā) vai kurjera pakalpojumu sniedzēja atsūtītajā izziņā par sūtījumu (informācija tiek sūtīta uz e-pastu).

3.Pielikumi

Deklarācijas sadaļā “Pielikumi” varat pievienot Jūsu rīcībā esošos dokumentus, kas attiecināmi uz deklarējamo sūtījumu, piemēram, „Latvijas Pasta”, kurjerpasta vai eksprespasta aicinājumu vai pie sūtījuma pievienoto informāciju.

Deklarācijas sadaļā “Pielikumi” varat pievienot Jūsu rīcībā esošos dokumentus, kas attiecināmi uz deklarējamo sūtījumu, piemēram, „Latvijas Pasta”, kurjerpasta vai eksprespasta aicinājumu vai pie sūtījuma pievienoto informāciju.

Lai pievienotu pielikumu, jāspiež poga Pievienot pielikumu

Lai pievienotu “Pielikuma aprakstu”, jāspiež uz Lai pievienotu “Pielikuma aprakstu”, jāspiež uz šīs pogas pogas.

Laukā “Pielikuma apraksts” ievadiet nepieciešamo informāciju, piemēram, dokumenta nosaukumu

Laukā “Pielikuma apraksts” ievadiet nepieciešamo informāciju,
piemēram, dokumenta nosaukumu, un spiediet pogu Laukā “Pielikuma apraksts” ievadiet nepieciešamo informāciju, piemēram, dokumenta nosaukumu, un spiediet šo pogu

Iesakām norādīt savu kontaktinformāciju, lai nepieciešamības gadījumā muitas darbinieki varētu ar Jums sazināties. Aicinām norādīt “Tālruņa numuru” vai “E-pasta adresi.

Iesakām norādīt savu kontaktinformāciju, lai nepieciešamības gadījumā muitas darbinieki varētu ar Jums sazināties. Aicinām norādīt “Tālruņa numuru” vai “E-pasta adresi”.

Kad deklarācija ir aizpildīta, spiediet pogu Kad deklarācija ir aizpildīta, spiediet pogu turpināt

Ja deklarācija būs korekti aizpildīta, tad sistēma atvērs sadaļu “Nodokļi”, kur būs pieejama poga “Iesniegt”.

Ja deklarācija būs korekti aizpildīta, tad sistēma atvērs sadaļu“Nodokļi”, kur būs pieejama poga “Iesniegt”.