Kā aizpildīt Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, ja sūtījums ir pirkums?

 Publicēts: 26.11.2020. 11.46


Apakšsadaļu izvēlne

Lai aizpildītu importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, vispirms jāpieslēdzas www.eds.vid.gov.lv. (Detalizēta informācija par to, kā pieslēgties EDS un kā atrast deklarāciju, kas jānoformē, ir atrodama šeit.)

Kad esat pieslēdzies EDS un atvēris sadaļu „Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem”, lai aizpildītu deklarāciju, ekrāna kreisajā pusē esošajā sānu izvēlnē izvēlieties Izveidot jaunu”.
Kad esat pieslēdzies EDS un atvēris sadaļu „Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem”, lai aizpildītu deklarāciju, ekrāna kreisajā pusē esošajā sānu izvēlnē izvēlieties “Izveidot jaunu”.

Tiks atvērta deklarācijas forma, kas sastāv no trīs daļām:

  1. Dati par sūtījumu.
  2. Dati par precēm.
  3. Pielikumi.

1. Dati par sūtījumu

Dati par sūtījumu

Ja sūtījumā ir pirkums, piemēram, interneta veikalā iegādāta prece, jānorāda, ka “Sūtījuma veids” ir Pirkums, bet laukā “Nosūtītājs” jānorāda, vai nosūtītājs ir privātpersona vai juridiska persona.

Ja sūtījumā ir pirkums, piemēram, interneta veikalā iegādāta prece, jānorāda, ka “Sūtījuma veids” ir Pirkums, bet laukā “Nosūtītājs” jānorāda, vai nosūtītājs ir privātpersona vai juridiska persona.

Laukā “Pasta sūtījuma izsekošanas numurs (tracking number)” ir jānorāda sūtījuma izsekošanas numurs (piemēram,  AB123456789CD).

Pasta sūtījuma izsekošanas numurs ir norādīts „Latvijas Pasta” Jums atsūtītajā „Aicinājumā” (papīra vai SMS veidā) vai kurjera pakalpojuma sniedzēja atsūtītajā izziņā par sūtījumu (informācija tiek sūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi).

Laukā Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (PUD) numurs jānorāda PUD numurs.

Laukā “Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (PUD) numurs” jānorāda PUD numurs.

PUD numurs ir norādīts „Latvijas Pasta” atsūtītajāAicinājumā” (papīra vai SMS veidā) vai kurjera pakalpojuma sniedzēja atsūtītajā izziņā par sūtījumu (informācija tiek sūtīta uz e-pastu).

Laukā “Informējamās personas reģistrācijas numurs vēlams norādīt kurjera pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas numuru. Ja sūtījumu saņemsiet ar „Latvijas Pasta” starpniecību, tad šī informācija nav jānorāda.

Lauks “Informējamās personas reģistrācijas numurs

 

Laukā “Nosūtītāja nosaukums/Vārds, Uzvārds”  ievadiet nosūtītāja nosaukumu. Ja prece iegādāta interneta veikalā, jānorāda interneta veikala nosaukumu (piemēram, AliExpress, Wish, Alibaba u.c.).

Lauks “Nosūtītāja nosaukums/Vārds, Uzvārds”

Laukā “Nosūtītāja valsts norādiet valsti, no kuras sūtījums ir nosūtīts.

Lauks “Nosūtītāja valsts”

Laukā “Nosūtītāja adrese (iela, numurs) norādiet nosūtītāja adresi.

Lauks “Nosūtītāja adrese (iela, numurs)”

2.Dati par precēm

Dati par precēm

LaukāValūtajānorāda valūta, kas norādīta rēķinā vai pasūtījuma orderī.

Lauks “Valūta”

Lauks Valūtas kurssaizpildīsies automātiski, ja Eiropas Centrālā Banka (ECB) ir noteikusi konkrēto valūtas kursu. Ja šis laiks automātiski neaizpildās, tad tas jāaizpilda Jums. Detalizēta informācija lasāma šeit.

Dati par precēm, apvilkts lauciņš valūtas kurss

Laukā “Preces apraksts” no piedāvātā klasifikatora jānorāda sūtījumā esošā prece.

Lauks “Preces apraksts”

Laukā Kopējā preču cenair jānorāda sūtījuma vērtība (tikai preces cena, bez piegādes).  Sūtījuma vērtība ir norādīta rēķinā vai pasūtījuma orderī.


Laukā Svars jānorāda sūtījuma svars, kas ir norādīts “Latvijas Pasta” atsūtītajā Aicinājumā, vai kurjera pakalpojuma sniedzēja atsūtītajā izziņā par sūtījumu.

Lauks “Svars”

Apvilkts lauks “Svars” kurā jānorāda sūtījuma svars

Apvilkts lauks "Preces bruto svars"

Laukā “PUD preces kārtas Nr.” jānorāda numurs, kas ir norādīts „Latvijas Pasta” atsūtītajā „Aicinājumā” (papīra vai SMS veidā) vai kurjera pakalpojumu sniedzēja atsūtītajā izziņā par sūtījumu (informācija tiek sūtīta uz e-pastu).

3.Pielikumi

Deklarācijas sadaļā Pielikumijāpievieno dokumenti, kas sniedz informāciju par konkrēto preci un tās vērtību, kā arī informāciju par piegādes izmaksām, ja tādas ir bijušas.

Piemēram: rēķins, pasūtījuma orderis, preces attēli, (ekrānuzņēmums no internetveikala, kurā prece tika pasūtīta, vai no e-pasta, kuru pārdevējs atsūtījis pēc preču pasūtīšanas), maksājumu dokuments (maksājumu uzdevums no internetbankas vai izraksts no PayPal maksāšanas platformas vai kādas citas maksāšanas platformas).

Lai pievienotu pielikumu, jāspiež poga

Lai pievienotu “Pielikuma aprakstu”, jāspiež uz Rakstīt pogas.

Laukā “Pielikuma apraksts” ievadiet nepieciešamo informāciju,
piemēram, dokumenta nosaukumu, un spiediet pogu Saglabāt

Iesakām norādīt savu kontaktinformāciju, lai nepieciešamības gadījumā muitas darbinieki varētu ar Jums sazināties. Aicinām norādīt “Tālruņa numuru” vai “E-pasta adresi.

Aile-tālruņa numurs un e-pasta adrese

Kad deklarācija ir aizpildīta, spiediet pogu Turpināt

Ja deklarācija būs korekti aizpildīta, tad sistēma atvērs sadaļu “Nodokļi”, kur būs pieejama poga “Iesniegt”.

Detalizēta informācija par to, kā apmaksāt aprēķinātos nodokļus precei, kas deklarēta Importa muitas deklarācijā pasta sūtījumiem, atrodama šeit.