Kā aprēķina nodokļus par precēm, kas internetā iegādātas par bonusa punktiem?

 Publicēts: 01.07.2021. 09.21


Apakšsadaļu izvēlne

Vairāki interneta veikali saviem pircējiem par pirkumiem piešķir bonusa punktus. Sakrājot tos pietiekamā daudzumā, ar šiem bonusa punktiem ir iespējams daļēji vai pilnībā samaksāt par preci.

Ja esat izmantojuši šādu iespēju interneta veikalā, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības, jāņem vērā, ka, saņemot preci pasta sūtījumā Latvijā, Jums tā būs jāatmuito.

Saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajos aktos* noteikto, ja samaksa par preci veikta ar uzkrātajiem bonusa punktiem, kas piešķirti par iepriekš veiktajiem pirkumiem, tad šāds maksājamās summas samazinājums nav uzskatāms par atlaidi. Tādējādi, nosakot preces muitas vērtību, muita ņem vērā rēķinā norādīto preces pilno cenu, t.i. faktiski samaksāto summu kopā ar summu, kas nosegta ar bonusa punktiem.

Tas nozīmē, ka Importa muitas deklarācijā pasta sūtījumiem ir jānorāda preces pilnā cena, bez samazinājuma, un aprēķinātais nodoklis ir jāmaksā no preces pilnās vērtības.

___________

*Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 130.pants

*Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regula (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 70.pants