Tēma
Muitas iestādes
Periods
9 mēneši
Gads
2022

Latvijas Republikā prasība fiziskām personām uz Eiropas Savienības ārējas robežas deklarēt skaidras naudas līdzekļus, ja to apmērs ir 10 000 eiro vai vairāk, ir spēkā kopš 2006. gada 1. jūlija.

Šajā publikācijā apkopoti dati no 899 skaidras naudas deklarācijām (tajā skaitā skaidras naudas informācijas atklāšanas deklarācijām), kuras laika posmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. septembrim iesniegtas Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts Robežsardzes struktūrvienībām, kur 713 deklarācijas iesniegtas iebraucot Latvijā un 186 iesniegtas izbraucot no Latvijas. Krājumā iekļautas tabulas ar informāciju par iesniegto skaidras naudas deklarāciju skaitu un deklarētās skaidras naudas kopsummām (eiro) sadalījumā pa mēnešiem, pa struktūrvienībām, kurās tās iesniegtas.

Dati par deklarētām precem, muitā noformētām deklarācijām un  aprēķinātiem muitas administrējamiem maksājumiem pieejami arī data.gov.lv csv formātā, kur pievienota instrukcija par datnes pārveidošanu uz Excel formātu.

Saistītie faili: