Tēma
Pašnodarbinātās personas
Gads
2021
Periods
Pilns gads

Pašnodarbināto personu skaits 2021.gadā


Periods

Pašnodarbināto skaits *

4.ceturksnis 37 974
3.ceturksnis 36 572
2.ceturksnis 32 495
1.ceturksnis 31 498


* Pašnodarbinātās personas, kuras maksā VSAOI