Tēma
Pašnodarbinātās personas
Gads
2023

Pašnodarbināto personu skaits 2023.gadā


Periods

Pašnodarbināto skaits *

1. ceturksnis 38 396
2. ceturksnis 38 912
3. ceturksnis 40 678
4. ceturksnis 44 292


* Pašnodarbinātās personas, kuras maksā VSAOI