Pārejas perioda Deleģētā regula (TDA)

 Publicēts: 19.12.2019. 16.45


Apakšsadaļu izvēlne

Pārejas perioda Deleģētā regula (TDA)

/Konsolidēta versija, dokuments ir informatīvs/

Komisijas 2015.gada 17.decembra Deleģētā regula (ES) 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L69 15.03.2016.

Komisijas 2016.gada 8.aprīļa Deleģētā regula (ES) 2016/698, ar kuru labo Deleģēto regulu (ES) 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L121 11.05.2016.

Labojums Komisijas 2015.gada 17.decembra Deleģētajā regulā (ES) 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L101 16.04.2016.

Labojums Komisijas 2015.gada 17.decembra Deleģētajā regulā (ES) 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas Kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L101 13.04.2017.

Labojums Komisijas 2015.gada 17.decembra Deleģētajā regulā (ES) 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L281 31.10.2017.

Labojums Komisijas 2015.gada 17.decembra Deleģētajā regulā (ES) 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas Kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L96 05.04.2019.

Piekļuve Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim un Savienības tiesību aktiem – portālā “EUR-Lex”