Statuss:
Īstenošanā
Atveseļošanas fonda reformu pasākumi un investīciju projekti

Atveseļošanas fonds ir Eiropas komisijas budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības daudzgadu budžetam. Tā mērķis: atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.

Finansējums pieejams no 01.02.2020. Visiem atskaites punktiem un mērķiem ir jābūt sasniegtiem līdz 31.08.2026.


Latvijas Atveseļošanas fonda plāns sagatavots par atbalsta grantu daļu 1,82 miljardu eiro apmērā un apstiprināts ar Eiropas Padomes 2021.gada 6.jūlija lēmumu.

Latvijas Atveseļošanas fonda plānā iekļautas sešas komponentes, kas ietver 85 pasākumus (24 reformas un 61 investīciju) ar konkrēti sasniedzamajiem mērķiem katrā komponentē. Plāns paredz atbalstu sešās jomās:

 • Klimata mērķu sasniegšanā - 37 % (676,2 miljoni eiro)
 • Digitālajā transformācijā - 20 % (365,2 miljoni eiro)
 • Nevienlīdzības mazināšanā - 20% (370 miljoni eiro)
 • Ekonomikas transformācijā un produktivitātes reformās - 11 % (196 miljoni eiro)
 • Veselības nozarē – 10 % (181,5 miljoni eiro)
 • Likuma varas stiprināšanā – 2 % (37 miljoni eiro)

Atveseļošanas fonda finanšu līdzekļu izmaksas nosacījumi atšķiras no citiem ES fondiem – līdzekļu izmaksa paredzēta, sasniedzot plānā norādītos konkrētu reformu un investīciju noteiktos atskaites punktus un mērķus, kurus dalībvalstis ir apņēmušās sasniegt, nevis par veiktajiem ieguldījumiem, kā tas ir citos ES fondos.


Valsts ieņēmumu dienests ir apņēmies īstenot 16 rādītājus (četrās reformās), kas iekļauti Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā, no tiem 12 rādītāji ar kopējo piešķirto Eiropas Savienības līdzfinansējumu 14 280 310 EUR apmērā.

 

Valsts ieņēmumu dienests ir atbildīgs par sekojošu Atveseļošanas fonda (AF) plānā noteiktu pasākumu īstenošanu un uzraudzību:

Digitālā transformācija

 • Izmaksas AF plāna ietvaros (Bez PVN): 1 680 000 EUR
 • Pabeigšanas termiņš: 2026.gada 3.ceturksnis
 • Izmaksas AF plāna ietvaros (Bez PVN): 1 680 000 EUR
 • Pabeigšanas termiņš: 2026.gada 3.ceturksnis

Likuma varas stiprināšana

6.1.1.r. reforma “Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā”

 • Likumprojekta virzību nodrošina Finanšu ministrija
 • Izmaksas AF plāna ietvaros (Bez PVN): rādītājs bez finansējuma.
 • Pabeigšanas termiņš: 2022.gada 4.ceturksnis
 • Izmaksas AF plāna ietvaros (Bez PVN): rādītājs bez finansējuma.
 • Pabeigšanas termiņš: 2024.gada 2.ceturksnis
 • Izmaksas AF plāna ietvaros (Bez PVN): rādītājs bez finansējuma.
 • Pabeigšanas termiņš: 2023.gada 3.ceturksnis
 • Izmaksas AF plāna ietvaros (Bez PVN): 2 100 000 EUR
 • Pabeigšanas termiņš: 2024.gada 2.ceturksnis
 • Izmaksas AF plāna ietvaros (Bez PVN): 1 880 000 EUR
 • Pabeigšanas termiņš: 2024.gada 2.ceturksnis
 • Izmaksas AF plāna ietvaros (Bez PVN): 20 000 EUR
 • Pabeigšanas termiņš: 2023.gada 4.ceturksnis

6.1.2.r. reforma “Muitas kontroles punktos skenēto attēlu attālināta un centralizēta analīze”

 • Izmaksas AF plāna ietvaros (Bez PVN): 3 000 000 EUR
 • Pabeigšanas termiņš: 2024.gada 4.ceturksnis
 • Izmaksas AF plāna ietvaros (Bez PVN): 135 000 EUR
 • Pabeigšanas termiņš: 2022.gada 4.ceturksnis
 • Izmaksas AF plāna ietvaros (Bez PVN): 1 392 000 EUR
 • Pabeigšanas termiņš: 2023.gada 4.ceturksnis
 • Investīciju projekts realizēts ciešā sadarbībā ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.
 •  VID pārziņā ir atskaites punkti par kravu kontroles rentgeniekārtas piegādi un uzstādīšanu.
 • Izmaksas AF plāna ietvaros (Bez PVN) iekārtas iegādei: 2 393 310 EUR
 • Pabeigšanas termiņš (noslēgts līgums par piegādi): 2023.gada 2.ceturksnis
 • Pabeigšanas termiņš (iekārta uzstādīta un tiek lietota): 2024.gada 4.ceturksnis