Darbības
Piedalīties cenu aptaujā par mantas iegādi
Mantu kategorija
Transports
Norises vieta
Valkas iela 2k Daugavpils
Norises mēnesis
2
Norises gads
2024
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija,
nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 26.punkts

Kontaktpersona

Edgars Giptors, e-pasta adrese: Edgars.Giptors@vid.gov.lv., tālr. +371 67123057

Kontaktpersona saistībā ar Mantas apskati nesniedz atbildes uz citiem jautājumiem

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 13.02.2024.
Dokumentācija
Lēmums

21.02.2024. Komisija pieņēma lēmumu

  • atzīt par uzvarētāju / Juridisku personu / ar piedāvāto augstāko cenu 285.00 EUR (PVN netiek piemērots) un piešķirt līguma slēgšanas tiesības