Darbības
Piedalīties cenu aptaujā par mantas iegādi
Mantu kategorija
Transports
Norises vieta
Valkas iela 2k Daugavpils
Norises mēnesis
2
Norises gads
2024
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija,
nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 26.punkts

Kontaktpersona

Edgars Giptors, e-pasta adrese: Edgars.Giptors@vid.gov.lv., tālr. +37167123057

Kontaktpersona saistībā ar Mantas apskati nesniedz atbildes uz citiem jautājumiem

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 29.02.2024.
Dokumentācija
Lēmums

06.03.2024. Komisija pieņēma lēmumu

  • atzīt par uzvarētāju / Fizisku personu / ar piedāvāto augstāko cenu 3200,00 (PVN netiek piemērots) un piešķirt tiesības iegādāties valstij piekritīgo mantu