Darbības
Piedalīties cenu aptaujā par mantas iegādi
Mantu kategorija
Transports
Norises vieta
Eduarda Lācera ielā 7 Valmiera
Norises mēnesis
2
Norises gads
2024
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija,
nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 26.punkts

Kontaktpersona

Oskars Rostoks, e-pasta adrese: Oskars.Rostoks@vid.gov.lv, tālr. +371 67120255

Kontaktpersona saistībā ar Mantas apskati nesniedz atbildes uz citiem jautājumiem

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 28.02.2024.
Dokumentācija
Lēmums

13.03.2024. Komisija pieņēma lēmumu:

  • atzīt par uzvarētāju /fizisku personu/ ar piedāvāto augstāko cenu 2567,13 EUR (PVN netiek piemērots) un piešķirt tiesības iegādāties valstij piekritīgo mantu