Darbības
Piedalīties cenu aptaujā par mantas iegādi
Mantu kategorija
Izejvielas, izejmateriāli
Norises vieta
Rīga
Norises mēnesis
2
Norises gads
2022
Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr.90000069281
Atsauce uz normatīvo aktu
MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 26.punkts
Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Piedalīties cenu aptaujā par mantas iegādi
Mantas atrašanās vieta
Uriekstes ielā 16, Rīgā
Kontaktpersona
Inese Uzkliņģe, e-pasta adrese: Inese.Uzklinge@vid.gov.lv; Dina Alberte, pasta adrese: Dina.Alberte@vid.gov.lv
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Metāllūžņi (pārveidotas alumīnija kannas un katli)
Daudzums: 
~ 75 kg
Metāllūžņi (bojāti velosipēdi, skrejriteņi, zāles pļāvējs, elektriskais radiators un krūmu cirtnis)
~ 40 kg
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
Līdz 04.02.2022.
Dokumentācija
Lēmums
08.02.2022. pieņemts lēmums cenu aptaujā par uzvarētāju atzīt SIA “TM Capital” ar piedāvāto augstāko cenu kopā 118,00 EUR (bez PVN).