Darbības
Piedalīties cenu aptaujā par mantas iegādi
Mantu kategorija
Dažādas lietas
Norises vieta
Rīgas ielā 4/6 Daugavpils
Norises mēnesis
2
Norises gads
2024
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija,
nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 26.punkts

Kontaktpersona

Edgars Giptors, e-pasta adrese: Edgars.Giptors@vid.gov.lv., tālr. +37167123057

Kontaktpersona saistībā ar Mantas apskati nesniedz atbildes uz citiem jautājumiem

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 29.02.2024.
Dokumentācija

Piedāvājumu apkopojums -. nav iesniegts neviens piedāvājums.

Lēmums

01.03.2024. Komisija pieņēma lēmumu

  • izbeigt cenu aptauju bez rezultāta un sludināt to atkārtoti