Darbības
Piedalīties cenu aptaujā par mantas iegādi
Mantu kategorija
Cits
Norises vieta
Talejas iela 1 Rīga
Norises mēnesis
2
Norises gads
2024
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija,
nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 26.punkts

Kontaktpersona

Dina.Alberte e-pasta adrese: Dina.Alberte@vid.gov.lv, tālr. +37167120202

Kontaktpersona saistībā ar Mantas apskati nesniedz atbildes uz citiem jautājumiem

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 12.02.2024.
Dokumentācija
  Lēmums

  14.02.2024. komisija nolēma:

       atzīt par uzvarētāju fizisku personu  cenu aptaujas “Valstij piekritīgās mantas – dekoru – vēja zvanu realizācija”:

  •        1.pozīcijā – “dekors – vēja zvans” ar piedāvāto augstāko cenu 16,99 EUR (sešpadsmit euro, 99 centi) (PVN netiek piemērots) ar piedāvāto augstāko cenu;
  •        2.pozīcijā – “dekors – vēja zvans” ar piedāvāto augstāko cenu 16,99 EUR (sešpadsmit euro, 99 centi) (PVN netiek piemērots);
  •        3.pozīcijā – “dekors – vēja zvans” ar piedāvāto augstāko cenu 16,99 EUR (sešpadsmit euro, 99 centi) (PVN netiek piemērots);
  •        4.pozīcijā – “dekors – vēja zvans” ar piedāvāto augstāko cenu 16,99 EUR (sešpadsmit euro, 99 centi) (PVN netiek piemērots);
  •        5.pozīcijā – “dekors – vēja zvans” ar piedāvāto augstāko cenu 16,99 EUR (sešpadsmit euro, 99 centi) (PVN netiek piemērots) un piešķirt tiesības iegādāties valstij piekritīgo mantu.